Uczniowie CWKM otrzymali dofinansowanie

1.12.2020

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: Zakup indywidualnego pakietu umundurowania uczniów klasy mundurowej (CWKM) w 2020 r., w ramach  IV edycji realizacji innowacyjnego programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa” .

Dofinansowanie: 35 904 zł

Całkowita wartość inwestycji: 44 880  zł

Uczniowie klasy mundurowej   Technikum im. Stanisława Sosabowskiego
w Bielsku-Białej ZDZ w Katowicach, uczestniczący w kolejnej - IV edycji realizacji programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa” (CWKM), na podstawie zawartej umowy na podstawie umowy zawartej  pomiędzy   ZDZ
w Katowicach a Ministrem Obrony Narodowej – Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, uzyskali możliwość zakupu indywidualnego pakietu umundurowania ze wsparciem finansowym MON.

W skład zestawu umundurowania wchodzi bluza i spodnie mundurowe wg wzoru opracowanego specjalnie dla klas mundurowych i Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz pozostałe elementy tworzące kompletny pakiet mundurowy.