KKZ w zawodzie technik logistyk

TECHNIK LOGISTYK

Nauka zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym lub zaocznym.

Nauka na KKZ jest płatna i wynosi 150 zł/miesięcznie

Zawód: technik logistyk 333107

Kwalifikacje: 

  • SPL.01 Obsługa magazynów
  • SPL.04 Organizacja transportu

Warunki rekrutacji:

Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią (nie jest wymagana matura).

Zapisy odbywają się poprzez stronę www.zdz.katowice.pl, zakładka kwalifikacyjne kursy zawodowe lub osobiście w sekretariacie szkoły.