WYMAGANIA EDUKACYJNE I PSO

Poniżej zamieszczamy link do wymagań edukacyjnych i przedmiotowych systemów oceniania z poszczególnych przedmiotów 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PSO