Praktyki zawodowe

Poniżej zamieszczamy do pobrania najważniejsze dokumenty związane z realizacją praktyk zawodowych:

 

 

INFORMACJE DLA TECHNIKUM

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa o praktyczną naukę zawodu

Regulamin praktyk zawodowych

Program praktyki zawodowej - technik logistyk

Program praktyki zawodowej - technik spedytor 

Program praktyki zawodowej - technik informatyk 

Program praktyki zawodowej - technik usług fryzjerskich 

 

 

INFORMACJE DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Program praktyk dla zawodu magazynier - logistyk

Kodeks pracy - dział IX - zatrudnianie młodocianych pracowników

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania