DOKUMENTY

Poniżej zamieszczamy ważne dokumenty do pobrania.

 

Usprawiedliwienia i zwolnienia:

Wzór usprawiedliwienia

Wzór zwolnienia z zajęć

Wzór zwolnienia z wychowania fizycznego

 

Przyjęcie do szkoły:

Podanie o przyjęcie do szkoły - rodzic

Podanie o przyjęcie do szkoły - uczeń pełnoletni

 

Samodzielny powrót ucznia/zwolnienie z zajęć:

Zgoda na samodzielny dojazd/powrót ucznia - wycieczka 

Oświadczenie pełnoletniego ucznia o opuszczeniu budynku szkoły na własną odpowiedzialność

Zgoda na powrót ucznia samochodem prywatnym

Zwolnienie ucznia/uczennicy z zajęć lekcyjnych

 

Religia:

Oświadczenie pełnoletniego ucznia w sprawie uczęszczania na lekcje religii

Uczeń niepełnoletni - oświadczenie rodzica w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii

 

Zajęcia komputerowe/informatyka:

Podanie o zwolnienie z zajęć komputerowych lub/i zajęć informatyki

Wniosek o zwolnienie ucznia z zajęć komputerowych i/lub informatyki

 

Języki obce:

Wniosek o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego

 

Wychowanie do życia w rodzinie:

Wdż - rezygnacja pełnoletniego ucznia z udziału w zajęciach

Wdż - rezygnacja rodzica dziecka niepełnoletniego z udziału w zajęciach

Wdż - oświadczenie rodziców

 

Wychowanie fizyczne:

Podanie o zwolnienie z zajęć W-F

W związku ze zwolnieniem z zajęć W-F

Prośba o zwolnienie z zajęć W-F

WF - oświadczenie rodzica o odpowiedzialności