liceum (realizacja dźwięku i produkcja muzyki)

Liceum Ogólnokształcące –specjalność: realizacja dźwięku i produkcja muzyki

ZAPISZ SIĘ

1. INFORMACJE PODSTAWOWE:

  • Nauka trwa 4 lata i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego z możliwością uzyskania dodatkowych kwalifikacji (kursy ECDL i inne)
  • Wpisowe 70 zł, czesne 216 zł miesięcznie.
  • W przypadku nauczania indywidulanego czesne ulega zwiększeniu.
  • Dla młodzieży zagranicznej, chętnej do podjęcia nauki w naszej szkole przeprowadzane są dodatkowe testy z języka polskiego.
  • W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia z informatyki, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.  

ZOBACZ PRZEWODNIK PO ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH - TUTAJ!

2. NA CZYM POLEGA SPECJALNOŚĆ REALIZACJA DŹWIĘKU I PRODUKCJA MUZYKI?

Poza przygotowaniem do matury, uczeń w ramach zajęć dodatkowych z realizacji dźwięku i produkcji muzyki zostanie przygotowany do pracy w programach do nagrywania i obrabiania dźwięku na potrzeby artystyczne, radiowe, telewizyjne i inne. Absolwent zostanie przygotowany do tego, aby w sposób profesjonalny zajmować się pracą z dźwiękiem, zapewniając właściwe jego parametry techniczne i estetyczne.

Podstawowym założeniem jest przede wszystkim nauczanie nowoczesnych i aktualnych technik sztuki realizacji nagłośnień i produkcji muzycznej. Podstawowym narzędziem pracy w obu przypadkach jest komputer i DAW (Digital Audio Workstation), czyli w wolnym tłumaczeniu wirtualne środowisko muzyczne (program), w którym odbywa się w zasadzie cały proces pracy nad dźwiękiem. Mowa tu m.in. o montażu, edycji, miksie, aranżacji, masteringu i wielu innych.

3. GDZIE REALIZOWANE SĄ DODATKOWE ZAJĘCIA?

Szkoła posiada własne studio nagrań, które jest sukcesywnie rozwijane (zdjęcia poniżej). Dodatkowo w ramach zajęć dodatkowych uczniowie mogą odwiedzić wiele ciekawych miejsc, takich jak profesjonalne studio nagrań, teatr, imprezy plenerowe i wiele innych.

Zajęcia odbywają się pod opieką doświadczonego realizatora, który ukończył realizację dźwięku i edukację artystyczną.

4. WSPÓŁPRACA.

W ramachy zajęć szkoła współpracuje z 3/4 Undergoround Studio. Dzięki współpracy uczniowie mają okazję wzięcia udziału w wielu ciekawych warsztatach i odwiedzenia profesjonalnego studia nagraniowego. Szkoła posiada podpisane porozumienie z Cavatina Hall, zapewniające udział uczniów w wielu ciekawych wydarzeniach.

5. FILM PRZEDSTAWIAJĄCY SZKOLNE STUDIO NAGRANIOWE:

6. ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO BUDYNKU SZKOŁY:

ZAPISZ SIĘ