STAŻE UCZNIOWSKIE W BRANŻY AUDIOWIZUALNEJ

Nasza szkoła zgłosiła swój udział w pilotażu: "Staże uczniowskie w branży audiowizualnej w zawodzie technik realizacji nagrań". Opiekunem stażu jest Pan Szymon Smoter. Celem programu jest rozwój umiejetności wynikających z programu nauczania zawodu lub treści spoza programu nauczania, które zwiększą szansę ucznia na późniejsze zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. 

Staż będzie realizowany w 3/4 Underground Studio przez 4 uczniów klasy 1a TN  w wymiarze 12 godzin tygodniowo w okresie od kwietnia do listopada 2022r.