Technik usług fryzjerskich - specjalność wizaż i stylizacja

Technik usług fryzjerskich - specjalność wizaż i stylizacjasymbol zawodu 514105

ZAPISZ SIĘ

1. INFORMACJE PODSTAWOWE:

  • Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
  • Wpisowe 70 zł, czesne 259 zł miesięcznie.
  • W przypadku nauczania indywidulanego czesne ulega zwiększeniu.
  • Dla młodzieży zagranicznej, chętnej do podjęcia nauki w naszej szkole przeprowadzane są dodatkowe testy z języka polskiego.
  • W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia z biologii na poziomie rozszerzonym. 

ZOBACZ PRZEWODNIK PO ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH - TUTAJ!

2. FILM PREZENTUJĄCY KIERUNEK TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH ZE SPECJALIZACJĄ WIZAŻ I STYLIZACJA:

3. NA CZYM POLEGA SPECJALIZACJA WIZAŻ I STYLIZACJA?

Od roku szkolnego 2016/2017 wprowadzono specjalizację wizaż i stylizacja. Jest ona doskonałym uzupełnieniem kierunku wiodącego i poszerza zakres wiedzy o tematykę związaną z pielęgnacją twarzy. Zajęcia praktyczne z zakresu fryzjerstwa, wizażu i stylizacji odbywają się w wyposażonych w podstawowy sprzęt i materiały pracowniach ćwiczeń. Uczniowie mają możliwość przygotowania i udziału w konkursach fryzjerskich i kosmetycznych.

4. JAK WYGLĄDA NAUKA NA KIERUNKU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH?

Kształcąc się na kierunku technik usług fryzjerskich zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu pielęgnacji, nietrwałego i trwałego przekształcania włosów a także koloryzacji, strzyżenia oraz przedłużania i zagęszczania włosów. Nasi nauczyciele pokażą Ci, jak fachowo przeprowadzać poszczególne zabiegi fryzjerskie. Poznasz metody i technik z nimi związane. Zdobędziesz wiedzę o wyposażeniu salonu i stanowiska fryzjerskiego oraz dotyczącą przygotowania fryzjera i klienta do zabiegów. Poznasz tajniki stylizacji, by bez problemu dopasować fryzurę do typu urody, temperamentu klienta oraz do okoliczności czy zajmowanego stanowiska. Pokażemy Ci także najnowsze trendy i nauczymy, jak korzystać z wszelkich nowinek.

5. JAKIE MAM PERSPEKTYWY PO UKOŃCZENIU SZKOŁY?

Fryzjerstwo jest zawodem, który w Polsce rozwija się nieustannie, stale podnosząc poziom oferowanych usług. Nowe technologie, ewoluujący rynek mody, wzrastająca potrzeba społeczna dbania o wygląd, wpływają na zmianę oczekiwań wśród nabywców usług, czyli wśród klientów. Technicy usług fryzjerskich należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnie przygotowanych techników usług fryzjerskich, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy usługowej.

Analiza ofert pracy z portali internetowych oraz tytułów prasowych, wskazuje na coraz większą potrzebę zatrudniania techników usług fryzjerskich przez pracodawców, którzy poszukują personelu o kwalifikacjach zawodowych na wysokim poziomie, posiadających umiejętności zarządzania firmą oraz kierowania zasobami ludzkimi. Najwięcej ofert dla techników usług fryzjerskich kierowanych jest do osób, niezależnie od płci, wykonujących profesjonalnie zabiegi fryzjerskie i posiadających zdolności menadżerskie.

6. NA CZYM OPIERA SIĘ PODSTAWOWE WYKSZTAŁCENIE ZDOBYTE NA KIERUNKU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH?

Aby zdobyć tytuł technika usług fryzjerskich trzeba zdać egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje wyróżnione w zawodzie. Są to:

  • Kwalifikacja FRK. 01 Wykonywanie usług fryzjerskich
  • Kwalifikacja FRK. 03 Projektowanie i wykonywanie fryzur

7. ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO BUDYNKU SZKOŁY:

ZAPISZ SIĘ