liceum (tworzenie gier komputerowych)

ZAPISZ SIĘ

1. INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • Nauka trwa 4 lata i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego z możliwością uzyskania dodatkowych kwalifikacji (kursy ECDL i inne).
 • Wpisowe 70 zł, czesne 216 zł miesięcznie.
 • W przypadku nauczania indywidulanego czesne ulega zwiększeniu.
 • Dla młodzieży zagranicznej, chętnej do podjęcia nauki w naszej szkole przeprowadzane są dodatkowe testy z języka polskiego.
 • W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia z informatyki, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. 

ZOBACZ PRZEWODNIK PO ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH - TUTAJ!

2. FILM PREZENTUJĄCY MIĘDZY INNYMI SPECJALNOŚĆ TWORZENIE GIER KOMPUTEROWYCH

3. NA CZYM POLEGA SPECJALNOŚĆ TWORZENIE GIER KOMPUTEROWYCH?

Liceum Ogólnokształcące o specjalizacji Tworzenie Gier jest połączeniem pasji, hobby oraz obowiązku szkolnego związanego z zdobyciem wykształcenia. Pozwala rozwijać swoje zainteresowania dotyczące m.in.

 • projektowania gier
 • grafiki 2D, 3D (Blender/ pakiet Adobe / GIMP)
 • pracy w zespole developerskim (GIT, Trello, Slack, w tym metodyka Agile)
 • technologii VR (Unity / Unreal Engine 4)
 • testowania gier (platforma GameTester)
 • tworzenia dokumentacji (GDD – Game Design Document)
 • sekcji pisarskiej związanej z tworzeniem fabuły, zadań, dialogów, historii postaci,
 • nagrywania dubbingu do gier i modyfikacji w profesjonalnym szkolnym studiu nagraniowym,
 • tworzenie przerywników filmowych stosowanych w grach komputerowych,

Co więcej, kierunek daje przy tym również ważne wykształcenie średnie z możliwością zdania matury i poprowadzenia swojej ścieżki edukacyjnej dalej na uczelniach wyższych.

Dodatkowo warto rozróżnić, że wybrana specjalność w liceum skupia się na bardziej "humanistycznej" części związanej z procesem tworzenia gier i kładzie mniejszy nacisk na programowanie, poznawanie algorytmów i matematykę w odróżnieniu od technikum informatycznego, gdzie również rozwijana jest specjalność tego typu.

4. JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU NA  PROFILU: TWORZENIE GIER?

 1. Łatwiejsze wejście w branżę związaną z tworzeniem gier -  szkolny profil przekazuje praktyczną wiedzę na temat programowania (C#/ C++),  grafiki 3D (Blender), grafiki 2D(GIMP), sposobów projektowania gier (poziomów, postaci, historii), algorytmów oraz dodatkowych elementów związanych z  logiką i matematyką. Cała przekazana wiedza stanowi dobrą podstawę do przyszłej pracy w branży a dodatkowo jest znacznym wyprzedzeniem materiału w stosunku do studiów informatycznych. Aktywny i ambitny kandydat po ukończeniu technikum na wymienionym profilu nie będzie miał problemów już na tym etapie życia ze znalezieniem praktyk/stażu lub nawet pracy w dobrych firmach. 

 1. Nauka pracy w zespole – jedną z pierwszych trudności nowego pracownika w typowej firmie IT jest dostosowanie się do pracy w zespole.  Na profilu tworzenia gier kandydaci będą często pracować nad kilku tygodniowymi lub nawet kilku miesięcznymi projektami które będą realizowane w 2 – 4 osobowych grupach.  W tym czasie kandydat nauczy się posługiwać zdalnym repozytorium projektu bazującym na systemie kontroli wersji (najbardziej znanym, czyli GIT) oraz pozna metody organizacji pracy projektowej jak np. Scrum lub Kanban. Poza tym, sama praca w grupie pozwoli dostrzec problemy i wyzwania jakie stoją przed zespołem, aby wspólnie efektywnie pracować nad danym projektem. Wszystko to pozwoli na lepsze dostosowanie się do realiów panujących obecnie w firmach IT. 

 1. Weryfikacja zainteresowań i umiejętności naszych uczniów -  dopiero w czasie zgłębiania danego zagadnienia okazuje się w jakiej sekcji chce rozwijać się dany uczeń. Przykładowo, niektóre osoby stwierdzają na początku, że chciałyby tylko testować gry, ponieważ nie posiadają żadnej wiedzy programistycznej i nie przejawiają w tym zakresie specjalnych umiejętności. Jednakże po pewnym czasie dostrzegają, że testowanie gier to nie tylko "granie w gry" tylko ciężka i powtarzalna praca, wymagająca cierpliwości, dokładności i skrupulatności. Poza tym, przy testowaniu gier mile widziana jest choćby podstawowa wiedza programistyczna i co również ważne -  bardzo dobra znajomość języków obcych ponieważ nie raz przyjdzie kandydatowi pisać dokumentacje w danym języku i pracować na zupełnie obcych platformach/systemach służących do zgłaszania błędów i poprawek. Dzięki takiej specjalizacji łatwiej jest zweryfikować czym powinien zajmować się dany kandydat i upraszcza to podjęcie decyzji samemu uczniowi a dodatkowo wzbogaca go o szeroką wiedzę, która przyda się na pewno przyszłemu pracownikowi branży gier video i nie tylko. 

 1. Wiele dróg rozwoju - profil Tworzenie Gier pozwala na zdobycie podstaw z każdej gałęzi branży, ale również pozwala na rozwój własnych zainteresowań w danej specjalizacji: 

 • zafascynowanie programowaniem, sztuczną inteligencją, algorytmami itp. to gałąź programistyczna. 
 • uzdolnienia artystycznektóre pozwalają tworzyć elementy interfejsu, modele 3D, concept arty itp. to typowa droga do stania się grafikiem. 
 • predyspozycje do zarządzania, komunikatywność, szeroka wiedza z innych gałęzi branży, kreatywność, zwięzłe i zrozumiałe przekazywania swoich pomysłów i myśli to część z umiejętności dobrego projektanta gier. 
 • I wiele innych: tester, dźwiękowiec, pisarz, twórca poziomów, animator itp. 

Uczeń oprócz realizowania narzuconych projektów będzie także zachęcany i wspierany przy urzeczywistnianiu własnych pomysłów i uczestniczeniu w konkursach dotyczących tworzenia gier - dzięki temu po zakończeniu technikum oprócz wiedzy i doświadczenia będzie posiadał także bogate portfolio.   

Dodatkowo, poza branżą gier video należy pamiętać o podstawowym wykształceniu jakie pozyska kandydat po ukończeniu szkoły - jeśli jego pasja związana z tworzeniem gier pozostanie na poziomie hobby to uczeń ma także dużą szansę na zdobycie pracy jako informatyk/osoba z działu IT w wielu innych dziedzinach gospodarki.  

5. CO SZKOŁA OFERUJE ORAZ WYMAGA?

                                        Oferta                                  Wymagania 
 • Prowadzący posiadający zarówno wiedzę jak i doświadczenie związane z tworzeniem gier. 
 • Praca na sprzęcie komputerowym spełniającym wpełni wymagania oprogramowania służącego do tworzenia modeli 3D, generowania oświetleniarenderowania obrazów itd. 

 • Testowanie stworzonych aplikacji VR na nowoczesnych okularach HTC Vive / Gear VR. 

 • Tworzenie prostych animacji motion capture na czujniku Kinect. 

 • Wyjazdy na konferencje, game jamy i inne wydarzenia związane z branżą gier video. 

 • Ciekawostki w postaci warsztatów z Lego Mindstorms  lub/i Arduino. 

 • Kontakty do firm poszukujących praktykantów i stażystów w branży gier video oraz VR. 

 

 • Brak zagrożeń (ocen niedostatecznych) z przedmiotów szkolnych. 

 • Zachowanie minimum poprawne. 

 • Frekwencja która nie powoduje nieklasyfikowania z przedmiotów. 

 Aktywne uczestniczenie w życiu     profilu Tworzenie Gier m.in.  : 
 • Realizowanie projektów grupowych. 

 • Udział w wyjazdach jak np. Game jamy lub "noc programowania" 

 • Uzupełnianie osobistego portfolio własnymi projektami. 

6. FILM PRZEDSTAWIAJĄCY PRACOWNIĘ W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA Z TWORZENIA GIER: 

7. ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO BUDYNKU SZKOŁY:

ZAPISZ SIĘ