Technik Informatyk - specjalność esportowa

Technik Informatyk, symbol zawodu 351203, specjalność: esport

ZAPISZ SIĘ

1. INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne -  tj.przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
 • Wpisowe 70 zł, czesne 240 zł/miesięcznie.
 • W przypadku nauczania indywidulanego czesne ulega zwiększeniu.
 • Dla młodzieży zagranicznej, chętnej do podjęcia nauki w naszej szkole przeprowadzane są dodatkowe testy z języka polskiego.
 • W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia z informatyki na poziomie rozszerzonym. 

ZOBACZ PRZEWODNIK PO ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH - TUTAJ!

2. FILM PREZENTUJĄCY KIERUNEK TECHNIK INFORMATYK, W TYM OBIE SPECJALNOŚCI:

 •   ESPORTOWĄ
 •   TWORZENIE GIER.

3. NA CZYM POLEGA SPECJALNOŚĆ E-SPORTOWA?

Technik informatyk o specjalizacji esportowej jest połączeniem pasji, hobby oraz obowiązku szkolnego związanego z zdobyciem wykształcenia.

Pozwala rozwijać swoje zainteresowania związane z esportem (zarówno jako zawodnik jak i organizator turniejówkomentator, trener/manager zespołu itp.),a co więcej daje przy tym również  ważne wykształcenie średnie wraz z tytułem technika informatyka i możliwością zaliczenia matury(i poprowadzenia swojej ścieżki edukacyjnej dalej na uczelniach wyższych).

 

4. JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU NA  PROFILU ESPORTOWYM?

 1. Łatwiejsze wejście w świat esportu -  szkolny profil pozwala na częstsze uczestnictwo w turniejach LAN na poziomie amatorskim / półprofesjonalnym co pozwala na oswojenie się z klimatem lokalnych rozgrywek tj. panowaniem nad emocjami, dopracowywaniem komunikacji z drużyną, przyzwyczajeniem się do rywalizowania z żywymi przeciwnikami na innej specyfikacji sprzętowej. 

Dodatkowo, kandydaci mogą doświadczyć całego procesu  kształtowania się drużyny - uczestniczą w relacjach pomiędzy drużyną a pierwszą organizacją wspierającą jej rozwój (czyli szkołą). Rola profilu esportowego to także ukazywanie zależności pomiędzy wynikami e-sportowym drużyny połączonymi z spełnianiem wymagań(sumienne dopełnianie obowiązku szkolnego, dobre zachowanie/frekwencja) a otrzymanym wynagrodzeniem w formie opłaconych wyjazdów, opłacanie  profesjonalnych grafik (np. logotypu drużyny), hostingu stron/serwerów, koszulek, biletów itd.  

 1. Integracja w grupie – na profilu esportowym poznajemy osoby z podobnymi zainteresowaniami i na podobnym poziomie umiejętności co ułatwia formowanie aktywnych drużyn. Każdy z członków drużyny widzi się praktycznie codziennie i jest możliwość rozmowy na tematy/problemy drużynowe jak i na zwykłe tematy/problemy szkolne które dotyczą w tym samym stopniu wszystkich członków drużyny. Jest to bardzo ważny element który niweluje w pewnym stopniu zanik zaangażowania w rozwój drużyny, pozwala łatwiej dopasować harmonogram treningów/wyjazdów LANowych i pozwala na lepsze poznanie członków swojej drużyny co również ma swój pozytywny skutek na poziom gry danego zespołu. 

 1. Weryfikacja zainteresowań i umiejętności uczniów dopiero po pewnym czasie okazuje się w jakiej sekcji chce rozwijać się dany kandydat - np. niektóre osoby stwierdzają że wolą tylko organizować turnieje zamiast trenować i rozwijać profil swojej drużyny, z kolei inne osoby zmieniają zupełnie platformę / grę  w której chcą się doskonalić. Dzięki takiej specjalizacji w szkole łatwiej jest zweryfikować czym powinien zajmować się dany kandydat i upraszcza to podjęcie decyzji samemu uczniowi. 

 1. 3 drogi rozwoju - oprócz roli bycia zawodnikiem w danej drużynie (trenowanie + branie udziału w turniejach) istnieje także droga związana z pozostałą, o wiele szerszą gałęzią biznesu esportowego. Specjalizacja esportowa pozwoli kandydatowi na pozyskiwanie umiejętności i wiedzy które będą stanowić dobrą podstawę do zdobycia w przyszłości takich posad jak: 

 • administrator sieci zajmujący się infrastrukturą sieciową potrzebną na wydarzeniach esportowych,  

 • programista webowy tworzący serwisy internetowe związane z esportem,  

 • event manager rozwijający projekt turnieju gdzie należy tworzyć odpowiednią dokumentacje, zarządzać zespołem, otrzymanymi zasobami i czasem. 

 • specjalista ds. integracji systemów tworzących system ticketów (zgłaszanie problemów dla graczy), dostosowujący oprogramowanie i sprzęt dostarczany do firmy oraz na wydarzenia esportowe. itp. 

 • Manager/ trener/ instruktor esportowy. 

Dodatkowo, poza branżą esportową należy pamiętać o podstawowym wykształceniu jakie pozyska kandydat po ukończeniu szkoły - jeśli jego pasja związana z esportem pozostanie na poziomie hobby to uczeń ma także szansę na zdobycie pracy jako informatyk/ programista/osoba z działu IT w wielu innych gałęziach gospodarki. 

5. NA CZYM OPIERA SIĘ PODSTAWOWE WYKSZTAŁCENIE ZDOBYTE NA KIERUNKU TECHNIK INFORMATYK?

Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w dwóch obszarach branży informatycznej:
 • Kwalifikacja INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • Kwalifikacja INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 

6. CO SZKOŁA OFERUJE ORAZ WYMAGA?

   

           Oferta "esportowa" jaką posiada szkoła dla swoich uczniów

                                             Wymagania 

 • Opłacanie wpisowych + kosztów dojazdu ( turnieje online/ LAN). 
   
 • Sprzęt dostosowany do wymagań branży esportowej - zarówno do gry jak i streamingu oraz organizowania turniejów esportowych.
 • Zakup koszulek/ dresów/ rollup'ów drużynowych. 
 • Bootcampy dla aktywnych drużyn ( AimFactory Gaming House / Katowice Gaming House / szkolne nocowania). 
 • Możliwość organizowania własnych turniejów (ZDZ SUPREME EDU-MASTERS/ Tour de_ZDZ / ZDZ championship/ Esportowy Turniej Świąteczny ) 
 • Kupowanie biletów na wydarzenia e-sportowe  (IEM/Mistrzostwa Polski CS:GO - LOL/  PGA Poznań) 
 • Wyjazd na kongresy oraz konferencje esportowe (Beyond Advertising E-sport & Gaming Forum / Ogólnopolski Kongres Sportów Elektronicznych) 
Łatwiejszy kontakt z osobami powiązanymi z branżą esportową: 
 • zatrudnianie przez szkołę na turnieje esportowe profesjonalnych administratorów ( szansa na obserwowanie jak wygląda praca profesjonalnego administratora) 

 • możliwość wolontariatu przy organizowaniu turniejów. 

 • rozmowa na konferencjach z np. znanymi komentatorami i trenerami.

 • poznanie właścicieli gaming house'ów - Katowice Gaming House.

 • poznannie na konferencjach redaktorów serwisów internetowych – Esport Now , CyberSport

 • Brak zagrożeń (ocen niedostatecznych) z przedmiotów szkolnych. 

 • Zachowanie minimum poprawne. 

 • Frekwencja która nie powoduje nieklasyfikowania z przedmiotów. 

 Aktywne uczestnictwo w życiu profilu esportowego m.in.  : 
 • prowadzenie social media organizacji/zespołu.

 • Organizowanie szkolnych turniejów 

 • Tworzenie analiz oraz taktyk meczowych dla danego zespołu. 

 • Streamowanie + komentowanie meczy dla profilu esportowego. 

 • Pisanie artykułów i newsów na serwisach internetowych związanych z esportem. 

 • Trenowanie w teamie oraz uczestnictwo w turniejach online oraz LAN. 

 
 

 

7. FILM PRZEDSTAWIAJĄCY SALĘ ESPORTOWĄ:

8. ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO BUDYNKU SZKOŁY:

 ZAPISZ SIĘ