liceum (podstawy elektroniki i robotyki)

Liceum Ogólnokształcące, specjalność: Podstawy elektroniki i robotyki

ZAPISZ SIĘ

1. INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • Nauka trwa 4 lata i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego z możliwością uzyskania dodatkowych kwalifikacji (kursy ECDL i inne).
 • Wpisowe 70 zł, czesne 216 zł miesięcznie.
 • W przypadku nauczania indywidulanego czesne ulega zwiększeniu.
 • Dla młodzieży zagranicznej, chętnej do podjęcia nauki w naszej szkole przeprowadzane są dodatkowe testy z języka polskiego.
 • W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia z informatyki, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. 

ZOBACZ PRZEWODNIK PO ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH - TUTAJ!

2. NA CZYM POLEGA SPECJALIZACJA: PODSTAWY ELEKTRONIKI I ROBOTYKI?

Liceum Ogólnokształcące o specjalizacji podstawy elektroniki i robotyki jest połączeniem zainteresowań związanych z tworzeniem m.in układów elektronicznych, a także z podjęciem obowiązku szkolnego związanego z zdobyciem wykształcenia.

Pozwala rozwijać swoje zainteresowania związane z robotyką i elektroniką, m.in:

 • Arduino,
 • Raspberry Pi,
 • Lutowanie "miękkie",
 • Obsługa multimetrów, oscyloskopów, stacji lutowniczych itd.
 • Technika cyfrowa,
 • Internet rzeczy,
 • Układy złożone z wielu różnych elementów elektronicznych (czujników, modułów itd.)
 • Programowanie w wybranym języku programowania,
 • Inne: Lego Mindstorms, Gamebuino, Banana Pi itp.
Co więcej, specjalizacja daje przy tym również ważne wykształcenie średnie i możliwość zaliczenia matury(i poprowadzenia swojej ścieżki edukacyjnej dalej na uczelniach wyższych) 

3. FILM PRZEDSTAWIAJĄCY PRACOWNIĘ W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA Z PODSTAW ELEKTRONIKI I ROBOTYKI:

4. JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU NA SPECJALIZACJI: PODSTAWY ELEKTRONIKI I ROBOTYKI?

1.Łatwiejsze wejście w branżę elektroniki i robotyki-  szkolny profil przekazuje praktyczną i teoretyczną wiedzę związaną m.in z:

 • podstawowymi pojęciami i zasadami rządzącymi w świecie elektroniki,
 • programowaniem mikrokontrolerów,
 • komputerami jednopłytkowymi,
 • bramkami i układami CMOS,
 • operowaniem lutownicą,
 • układami STM32, FPGA itp.

Poza tym, profil posiada rozszerzenie z języka angielskiego i informatyki co stanowi idealne uzupełnienie kompetencji absolwenta tej specjalizacji. Cała przekazana wiedza stanowi dobrą podstawę do przyszłej pracy a dodatkowo jest znacznym wyprzedzeniem materiału w stosunku do studiów związanych z robotyką/elektroniką lub informatyką. Aktywny i ambitny kandydat po ukończeniu liceum na wymienionym profilu nie będzie miał problemów już na tym etapie życia ze znalezieniem praktyk/stażu lub nawet pracy w dobrych firmach. 

2. Praca grupowa nad projektami -  jedną z pierwszych trudności nowego pracownika w firmie jest często dostosowanie się do pracy w zespole.  Na profilu podstawy elektroniki i robotyki kandydaci będą wielokrotnie pracować nad kilkutygodniowymi lub nawet kilkumiesięcznymi projektami które będą realizowane w 2 – 4 osobowych grupach.  W tym czasie kandydat nauczy się posługiwać zdalnym repozytorium projektu bazującym na systemie kontroli wersji (najbardziej znanym, czyli GIT) oraz pozna metody organizacji pracy projektowej jak np. Scrum lub Kanban. Poza tym, sama praca w grupie pozwoli dostrzec problemy i wyzwania jakie stoją przed zespołem, aby wspólnie efektywnie pracować nad danym projektem. Wszystko to pozwoli na lepsze dostosowanie się do realiów panujących obecnie w firmach.
 
3. Weryfikacja zainteresowań i umiejętności naszych uczniów -  dopiero w czasie zgłębiania danego zagadnienia okazuje się w jakiej sekcji chce rozwijać się dany uczeń. Przykładowo, niektóre osoby stwierdzają na początku, że chciałyby tylko pracować na platformie Arduino, ponieważ uważają że Arduino dają im wystarczającą stopień swodoby w tworzeniu własnych projektów. Po pewnym czasie zauważa jednak zalety i wady wybranego układu i dostosowuje platformę w zależności od projektów.
 
Może również wystąpić sytuacja że kandydat chciałby tworzyć różnego rodzaju roboty i występować w konkursach, jednak po kilku miesiącach/latach zauważa że przy tworzeniu wybranego projektu najbardziej cieszy go samo programowanie, które wychodzi mu najlepiej.
W związku z tym postanawia że wgłębi się w temat programowania wysokopoziomowego i opanuje nowe języki programistyczne które nie opierają się tylko na programowaniu robotów, ale także na np. tworzeniu serwisów internetowych lub gier komputerowych. Tym sposobem, dla ucznia tworzenie robotów zostało samym hobby a programowanie umiejętnością na której chce zbudować swoją karierę zawodową.
 
4. Wiele dróg rozwoju - profil podstawy elektroniki i robotyki pozwala na zdobycie podstaw z każdej gałęzi branży, ale również pozwala na rozwój własnych zainteresowań w danej specjalizacji: 
 
Uczeń oprócz realizowania narzuconych projektów będzie także zachęcany i wspierany przy urzeczywistnianiu własnych pomysłów i uczestniczeniu w konkursach dotyczących robotyki i elektroniki - dzięki temu po zakończeniu liceum oprócz wiedzy i doświadczenia będzie posiadał także bogate portfolio.   

Dodatkowo, poza branżą dot. elektroniki i robotyki należy pamiętać o podstawowym wykształceniu jakie pozyska kandydat po ukończeniu szkoły - jeśli jego pasja związana z elektroniką i robotyką pozostanie na poziomie hobby to uczeń w dalszym ciągu może wykorzystać zdobytą wiedzę przy zaliczeniu matury z np. fizyki lub informatyki gdzie dobre wyniki pozwolą dostać się na lepszą uczelnie związaną z podobnym kierunkiem. 

5. CO SZKOŁA OFERUJE ORAZ WYMAGA?

   

                                              Oferta 

                            Wymagania 

 

 • Dobrze wyposażona pracownia w której znajduje odpowiednia ilość sprzętu dla każdego ucznia.
 • Ciągła modernizacja i powiększanie zbiorów sprzętowych.
 • Wyjazdy na konferencje i wydarzenia związane z branżą elektroniki i robotyki.
 • Kontakt do firm poszukujących praktykantów i stażystów w branży elektroniki i/lub robotyki.

 

 • Brak zagrożeń (ocen niedostatecznych) z przedmiotów szkolnych. 

 • Zachowanie minimum poprawne. 

 • Frekwencja która nie powoduje nieklasyfikowania z przedmiotów. 

 Aktywne uczestnictwo w życiu profilu  - Podstawy  elektroniki i robotyki:
 
 • Uczestnictwo w konkursach i olimpiadach związanych z elektroniką i robotyką.
 • Czynny udział w rozwijaniu projektów grupowych.
 • Rozwijanie własnego portfolio.
 

6. ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO BUDYNKU SZKOŁY:

 ZAPISZ SIĘ