"Logistyka i spedycja - dziś prowadzi nas ambicja"

Projekt "Logistyka i spdycja - dziś prowadzi nas ambicja" został skierowany do uczniów Technikum Logistycznego w zawodach: technik logistyk oraz technikm spedytor. 20 wybranych uczniów po pozytywnym przejściu rekrutacji będzie miało szansę wyjechać do Hiszpanii, do Cordoby na 3 tygodniowe praktyki zagraniczne. Kryteria rekrutacji to: 1) Złożenie przez kandydata CV, indywidualnego planu rozwoju 2) Frekwencja oraz średnia ocen z zakończonego przed rekrutacją semestru 3) Opinia samorządu Szkolnego 4) Opinia instruktora praktycznej nauki zawodu 4) Aktywność i zaangażowanie w działania szkoły i poza szkołą 5) Wynik przygotowanego na potrzeby rekrutacji testu z zakresu wiedzy zawodowej z elementami wiedzy dotyczącej kultury kraju, w którym będa odbywac się praktyki 6) Wynik rozmowy kwalifikacyjnej, na której uuczeń bedzie musiał przedstawić własną osobę (w języku angielskim) oraz odpowiedzieć na dwa pytania w języku polskim wybrane w drodze losowania z zakresu włąsnych motywacji do udziału w projekcie, współpracy w grupie, organizacji czasu pracy itp. Na dokumenty wymagane w punkcie 1 czekamy w sekretariacie do 17 grudnia 2015 roku. Kolejne punkty będa realizowane zgodnie z przyjetym terminarzem, który przekazywany bedzie na bieżąco do wiadomości uczniów i Rodziców. Czekamy na Wasze zgłoszenia i trzymamy za Was kciuki :)

2016-03-15

Zakończyła się siedmiostopniowa rekrutacja do naszego projektu. Lista 20 osób, które wyjadą na praktyki zagraniczne do Hiszpanii znajduje się już na gazetce szkolnej. Sa to: Joanna Dziendziel, Natasza Hankowska, Joanna Pietrusiak, Patrycja Kawka, Anna Przybyła, Joanna Wójcik, Angelika Broźny, Juia Nycz,  Magdalena Jasek, Tymoteusz Kropacz, Patrycja Guznar, Agata Puchałka, Katarzyna Matlak, Daria Nowak, Natalia Nowak, Kamil Przemyk, Daria Pindel, Katarzyna Szczotka, Natalia Orłowska oraz Nikodem Katana. Gratulujemy zwycięzcom! I wszystkim, którzy znaleźli się na liście rezerwowej! Nie poddawajcie się i bierzcie udział w kolejnych projektach!

2016-11-07

Dobiegają końca spotkania przygotowujące młodzież na wyjazd zagraniczny do Hiszpanii. Zostały jeszczy tylko dwa spotkania z przygotowania językowego: języka hiszpańskiego. Wyposażeni w niezbedną wiedzę uczniowie wyruszą 26 listopada na lotnisko do Krakowa, a stamtąd odlecą dalej. Opiekunkami wyjazdu zostały: Pani Joanna Bysko i Pani Katarzyna Olejak. W dniu 3 listopada odbyło się spotkanie z Rodzicami, na którym podpisaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty oraz przedstawiliśmy prezentację omawiającą najważniejsze zagadnienia związane z projektem.

2016-12-22

W zeszłą sobotę nasi uczniowie powrócili z trzytygodniowych praktyk w Hiszpanii. Wszyscy uśmiechnięci i  zadowoleni, przekazywali mnóstwo wrażeń zarówno z miejsca pobytu, wycieczek jak i miejsc pracy. "To wspaniałe doświadczenie" - mówili. "Warto było wyjechać, zobaczyć i poznać coś nowego" - dodawali. Na naszym facebooku możecie pooglądać mnóstwo zdjęć z pobytu uczniów w Granadzie :)

2017-05-31

Zakończył się projekt ERASMUS + - "Logistyka i spedycja - dziś prowadzi nas ambicja". W szkole, w towarzystwie przedstawicieli organu założycielskiego oraz pracodawców i rodziców odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca wszystkie działania. Młodzież opowiedziała o swoich wrażeniach, zarówno z etapu rekrutacji do projketu, jego realizacji jak i jego podsumowania. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, że zdobyli takie doświadczenie, zwidzili inne państwo, poznali spoósb pracy w hiszpańskich firmach. Przedstawiając krótkie prezentacje multimedialne niejednemu uczniowi zakręciła się łza w oku, gdyż okazało się, że w Hiszpanii nawiązane zostały także nowe znajomości a nawet przyjaźnie.

Fragment raportu końcowego: "Projekt zakładał naukę zawodu logistyka i spedytora. Głównym jego celem było uatrakcyjnienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów. A cele szczegółowe to: uzupełnienie programu nauczania o obszary programowe wykraczające poza obowiązujący program, poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji zawodowych, asystowanie w wykonywaniu codziennych obowiązków pracowników firm logistycznych i spedycyjnych, doskonalenia znajomości języków obcych (w tym wykorzystanie tego języka w praktyce), ułatwienie rozwoju zawodowego, zwiększenie szans na zatrudnienie, nauka pracy w zespole (w tym międzynarodowym), zwiększenie poczucia pewności siebie, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, poznanie kultury i tradycji innego kraju. Podczas trzytygodniowych praktyk zagranicznych uczniowie zmierzyli się z nowymi wyzwaniami, które pozwoliły im na podniesienie swojej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. Uczniowie uzyskali nowe kompetencje. Podejmując pracę - praktykę w wyznaczonym miejscu zetknęli się nie tylko z wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim z wiedzą praktyczną. Asystowanie w obowiązkach pracowników firm partnerskich było codziennością, a najlepszą możliwością kontaktu była dobra znajomośc języka obcego. Umiejętności językowe uczniów podniosły się, szczególnie w zakresie słownictwa branżowego. Pracując w dużych firmach uczniowie oswajali się z pojęciem pracy zespołowej, zmuszeni byli radzić sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, a dodatkowo z dnia na dzień wzrastała ich pewność siebie co do posiadanej wiedzy i umiejetności. Z przyjemnością obserwowaliśmy uczniów po powrocie z praktyk - stali się oni bardzie pewni siebie, otwarci. Z chęcią przekazywali informacje z wyjazdu koleżankom i kolegom. Pozyskana wiedza wpłynęła na poprawę ich stopni szkolnych. Uczniowie - uczestnicy wyjazdu na zajęciach dyaktycznych chetniej szukają dobrych, ciekawych rozwiązań, wykazują się pomysłowością i kreatywnością. Projekt zakładał udział 20 uczniów Technikum Logistycznego i ten cel został osiągnięty."