Technik realizacji nagrań (Youtuber)

Technik realizacji nagrań - specjalność: twórca treści Youtube, symbol zawodu 352123, klasa patronacka 3/4 Underground Studio

ZAPISZ SIĘ

1. INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
 • Wpisowe 70 zł, czesne 259 zł miesięcznie.
 • W przypadku nauczania indywidulanego czesne ulega zwiększeniu.
 • Dla młodzieży zagranicznej, chętnej do podjęcia nauki w naszej szkole przeprowadzane są dodatkowe testy z języka polskiego.
 • W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

ZOBACZ PRZEWODNIK PO ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH - TUTAJ!

2. AVID LEARNING ACADEMY

Jako trzecia szkoła w Polsce przystąpiliśmy do AVID LEARNING ACADEMY. Dzięki przystąpieniu do programu nasi uczniowie na kierunku technik realizacji nagrań mają możliwość uzyskania certyfikatów Avid Pro Tools Level 101 i Avid Pro Tools Level 110. Program Avid Learning Academy przygotowuje uczniów do pracy w studiach nagraniowych. Certyfikaty AVID są respektowane przez pracodawców na całym świecie.

3. CO NAS WYRÓŻNIA?

 • własne studio nagraniowe z profesjonalnym sprzętem (zdjęcia poniżej)
 • zajęcia z doświadczonymi youtuberami i osobami "z branży"
 • porozumienie z Cavatina Hall, zapewniające między innymi praktyki zawodowe dla uczniów

 • zajęcia prowadzone przez absolwenta studiów o specjalizacji „realizacja dźwięku” na kierunku jazz i muzyka estradowa
 • zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne) z zakresu realizacji nagrań
 • możliwość nagrywania własnych utworów
 • nocowanie w szkole, tzw. „jam sessions”
 • wizyty w studiach nagraniowych, salach koncertowych i innych

4. JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU NA KIERUNKU TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ?

Poza przygotowaniem do matury, uczeń w ramach zajęć zawodowych z realizacji dźwięku i produkcji muzyki zostanie przygotowany do pracy w programach do nagrywania i obrabiania dźwięku na potrzeby artystyczne, radiowe, telewizyjne i inne. Absolwent zostanie przygotowany do tego, aby w sposób profesjonalny zajmować się pracą z dźwiękiem, zapewniając właściwe jego parametry techniczne i estetyczne.

Podstawowym założeniem jest przede wszystkim nauczanie nowoczesnych i aktualnych technik sztuki realizacji nagrań i produkcji muzycznej. Podstawowym narzędziem pracy w obu przypadkach jest komputer i DAW (Digital Audio Workstation), czyli w wolnym tłumaczeniu wirtualne środowisko muzyczne (program), w którym odbywa się w zasadzie cały proces pracy nad dźwiękiem. Mowa tu m.in. o montażu, edycji, miksie, aranżacji, masteringu i wielu innych.

W przypadku branży fonograficznej, filmowej, telewizyjnej, postprodukcyjnej i wielu pokrewnych sektorów,  coraz więcej podmiotów zarówno o charakterze małej, średniej, jak i większej wielkości poszukuje pracowników mogących zaspokoić procesy montażowe zarejestrowanego materiału. Obecnie sektor ten najprężniej rozwija się w odniesieniu do udźwiękowienia filmów seriali oraz gier komputerowych. Stażysta właśnie w tym sektorze będzie miał szerszą możliwość zapoznania się z praktyczną stroną zawodu technik realizacji nagrań. Dział realizacji nagrań fonograficznych, oparty na nagraniach muzycznych wciąż poszukuje techników do etatowej współpracy w studiach nagraniowych na stanowiskach realizatora dźwięku czy montażysty audio. 

5. NA CZYM POLEGA SPECJALNOŚĆ "TWORZENIE TREŚCI YOUTUBE"?

Zajęcia z tworzenia treści Youtube poprowadzi Pan Romek Bodzioch - asystent produkcji filmowej, montażysta, kierownik planu - po godzinach youtuber.

Youtuber nie należy do listy oficjalnych zawodów. Jest to raczej zajęcie, które wykształciło się ze specyficznej roli samego portalu, jakim niewątpliwie jest YouTube wśród innych serwisów społecznościowych. Rola YouTube’a w marketingu internetowym jest olbrzymia, a jego przewagą nad innymi mediami społecznościowymi jest fakt, że publikowanymi treściami są właśnie filmy. Specjaliści ds. marketingu właśnie ten kanał komunikacji uznają obecnie za jeden z ważniejszych zarówno jako elementu kompleksowej strategii marketingowej firmy, jak również formy kontaktu z klientami.

6. NA CZYM OPIERA SIĘ PODSTAWOWE WYKSZTAŁCENIE ZDOBYTE NA KIERUNKU TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ?

Technik realizacji nagrań potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w dwóch obszarach branży dźwiękowej:
 • Kwalifikacja AUD.08 - Montaż dźwięku
 • Kwalifikacja AUD.09 - Realizacja nagrań dźwiękowych

7. FILM PRZEDSTAWIAJĄCY SPECJALNOŚĆ "TWÓRCA TREŚCI YOUTUBE":

8. ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO BUDYNKU SZKOŁY:

ZAPISZ SIĘ