KKZ w zawodzie technik spedytor

TECHNIK SPEDYTOR 

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym lub zaocznym.

Nauka na KKZ jest płatna i wynosi 150 zł/miesięcznie

Zawód: technik spedytor 333108

Kwalifikacja:

  • SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Warunki rekrutacji:

Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświdczenie o ukończeniu kursu i świdectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią (nie jest wymagana matura).

Zapisy odbywają się poprzez stronę www.zdz.katowice.pl, zakładka: kwalifikacyjne kursy zawodowe lub osobiście w sekretariacie szkoły.