Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice 90 lecie

Zespół Szkół w Bielsku-Białej

Nasze wybrane szkoły

Kształcimy w zawodach: krawiec, technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich, logistyk (klasa wojskowa), spedytor (klasa policyjna), informatyk (specjalizacja e-sportowa), technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, liceum ogólnokształcące z przygotowaniem do zawodu stewardessa, steward.
Dla dorosłych proponujemy
: liceum ogólnokształcące, technik administracji oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a dla najlepszych stypendia.

Zespół Szkół w Bielsku-Białej

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Dworkowa 5 , 43-300 Bielsko-Biała

Aktualności Zobacz wszystkie »

Brawa dla Pawła z 4 klasy

29.11.2016

No i pojechali ...

26.11.2016

Ważny temat - zdrowie

25.11.2016

Czas próbnych egzaminów

23.11.2016

Stypendystki z naszej szkoły

22.11.2016

Manewry klas pierwszych

21.11.2016