Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice 90 lecie

Zespół Szkół w Bielsku-Białej

Nasze wybrane szkoły

Kształcimy w zawodach: krawiec, technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich, logistyk (klasa wojskowa), spedytor (klasa policyjna), informatyk (specjalizacja e-sportowa), technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, liceum ogólnokształcące z przygotowaniem do zawodu stewardessa, steward.
Dla dorosłych proponujemy
: liceum ogólnokształcące, technik administracji oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a dla najlepszych stypendia.

Zespół Szkół w Bielsku-Białej

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Dworkowa 5 , 43-300 Bielsko-Biała

Aktualności Zobacz wszystkie »

Pola Nadziei 2016

24.10.2016

Uczymy się od najlepszych

21.10.2016

"Kropla" miłości

21.10.2016

Składanie kombinacji drużynowych

20.10.2016

Święto jednostki raz jeszcze

19.10.2016

Loki i fale

19.10.2016