Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice 90 lecie

Zespół Szkół w Bielsku-Białej

Nasze wybrane szkoły

Kształcimy w zawodach: krawiec, technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich, logistyk (klasa wojskowa), spedytor (klasa policyjna), informatyk (specjalizacja e-sportowa), technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, liceum ogólnokształcące z przygotowaniem do zawodu stewardessa, steward.
Dla dorosłych proponujemy
: liceum ogólnokształcące, technik administracji oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a dla najlepszych stypendia.

Zespół Szkół w Bielsku-Białej

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Dworkowa 5 , 43-300 Bielsko-Biała

Aktualności Zobacz wszystkie »

Wrześniowe akcje wolontaryjne

28.09.2016

Wybory samorządu szkolnego na rok 2016/2017

22.09.2016

Akcja "22 pompki dla 22 weteranów"

21.09.2016

Bolesławiec zdobyty !!

16.09.2016

Zajęcia grupy fryzjerskiej

16.09.2016

E-sportowcy rozpoczęli edukację

15.09.2016