Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice 90 lecie

Zespół Szkół w Bielsku-Białej im. gen. Stanisława Sosabowskiego

Nasze wybrane szkoły

Kształcimy w zawodach: technik usług fryzjerskich, logistyk (klasa wojskowa), spedytor (klasa policyjna), informatyk (specjalizacja e-sportowa, tworzenie gier komputerowych), technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. liceum ogólnokształcące (sportowe).
Dla dorosłych proponujemy
:  kwalifikacyjne kursy zawodowe w w/w zawodach.
Oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a dla najlepszych stypendia.

Zespół Szkół w Bielsku-Białej im. gen. Stanisława Sosabowskiego

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Dworkowa 5 , 43-300 Bielsko-Biała

Aktualności Zobacz wszystkie »

Technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej - SPECJALNA OFERTA!

18.08.2017

Święto Wojska Polskiego 2017

15.08.2017

Wykaz podręczników dla klas I na rok szkolny 2017/2018

30.06.2017

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23.06.2017

Nagroda dla naszych sportowców

22.06.2017

Kielce raz jeszcze ;)

22.06.2017