Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice 90 lecie

Zespół Szkół w Bielsku-Białej im. gen. Stanisława Sosabowskiego

Nasze wybrane szkoły

Kształcimy w zawodach: krawiec, technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich, logistyk (klasa wojskowa), spedytor (klasa policyjna), informatyk (specjalizacja e-sportowa), technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, liceum ogólnokształcące z przygotowaniem do zawodu stewardessa, steward.
Dla dorosłych proponujemy
: liceum ogólnokształcące, technik administracji oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a dla najlepszych stypendia.

Zespół Szkół w Bielsku-Białej im. gen. Stanisława Sosabowskiego

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Dworkowa 5 , 43-300 Bielsko-Biała

Aktualności Zobacz wszystkie »

Zdobywamy nowe umiejętności

24.02.2017

Praca policjanta w praktyce

23.02.2017

Pracownia wizażu

23.02.2017

Podstawy alpinistyki

23.02.2017

Sukcesy w Bielskiej Lidze Strzeleckiej

20.02.2017

Kto powtórzy sukces Tomka?

17.02.2017