Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice 90 lecie

Zespół Szkół w Bielsku-Białej im. gen. Stanisława Sosabowskiego

Nasze wybrane szkoły

Kształcimy w zawodach: technik usług fryzjerskich, logistyk (klasa wojskowa), spedytor (klasa policyjna), informatyk (specjalizacja e-sportowa, tworzenie gier komputerowych), technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. liceum ogólnokształcące (sportowe).
Dla dorosłych proponujemy
:  kwalifikacyjne kursy zawodowe w w/w zawodach.
Oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a dla najlepszych stypendia.

Zespół Szkół w Bielsku-Białej im. gen. Stanisława Sosabowskiego

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Dworkowa 5 , 43-300 Bielsko-Biała

Aktualności Zobacz wszystkie »

Wojewódzki etap konkursu "Reformacja - 500 lat działalności w województwie śląskim i w Polsce"

12.12.2017

Nasza Stypendystka

11.12.2017

Ogólnopolski Zlot Innowacyjnych Dyrektorów i Nauczycieli

9.12.2017

Ważny temat - bezpieczeństwo w ruchu drogowym

8.12.2017

Odwiedziny w Schroniksu REKSIO

7.12.2017

Sprawianie radości

6.12.2017