Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice 90 lecie

Zespół Szkół w Bielsku-Białej im. gen. Stanisława Sosabowskiego

Nasze wybrane szkoły

Kształcimy w zawodach: technik usług fryzjerskich, logistyk (klasa wojskowa), spedytor (klasa policyjna), informatyk (specjalizacja e-sportowa, tworzenie gier komputerowych), technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. liceum ogólnokształcące (sportowe).
Dla dorosłych proponujemy
:  kwalifikacyjne kursy zawodowe w w/w zawodach.
Oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a dla najlepszych stypendia.

Zespół Szkół w Bielsku-Białej im. gen. Stanisława Sosabowskiego

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Dworkowa 5 , 43-300 Bielsko-Biała

Aktualności Zobacz wszystkie »

Nasze turniejowe zaplecze

26.05.2017

ZDZ Supreme Edu Master - dzień 1

26.05.2017

Drużyna Ferox znowu najlepsza !

25.05.2017

Sukcesy sportowe - pniemy się coraz wyżej

24.05.2017

W zdrowym ciele zdrowy duch

24.05.2017

Sprawni jak żołnierze - etap wojewódzki - II miejsce chłopcy!

23.05.2017