Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy OPW i BOW

26.05.2024

Poniżej zamieszczamy terminy obowiązkowych testów sprawnościowych dla kandydatów do klasy OPW (technik logistyk) i BOW (branżowa szkoła I stopnia - magazynier logistyk).

UWAGA! NA TEST SPRAWNOŚCIOWY NALEŻY DOSTARCZYĆ:

  • OPINIĘ WYCHOWAWCY LUB PEDAGOGA O UCZNIU.

  • ZGODĘ RODZICA NA UDZIAŁ W TESTACH SPRAWNOŚCIOWYCH (w załączeniu).

  • DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ (legitymacja, dowód osobisty, paszport itd.)

Wszystkich ósmoklasistów zapraszamy w niżej wymienionych terminach:

7 czerwca, godzina 09:00 - testy sprawnościowe

14 czerwca, godzina 09:00 - drugi termin testów sprawnościowych dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych nie mogli przystąpić do testu w pierwszym terminie

26 lipca, godzina 9:00 - dodatkowy termin dla uczniów z pozostałych preferencji.

PROSIMY O ZABRANIE STROJU I ZMIENNEGO OBUWIA.

Szczegóły na temat testu sprawnościowego -TUTAJ

Pliki do pobrania