Zebrania z rodzicami klas pierwszych i branżowej szkoły II stopnia

26.08.2022

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA Z RODZICAMI I SŁUCHACZAMI BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA:

 

SPOTKANIE Z RODZICAMI KLAS PIERWSZYCH

29.08.2022   GODZINA 15.00

 

1 LO (liceum ogólnokształcące)- wychowawca Katarzyna Kępa-Kubieniec -sala 21

1 ML (branżowa szkoła I stopnia) - wychowawca Krzysztof Głąb- sala 22

informacja o umundurowaniu dla klasy ML

1 TN (technik realizacji nagrań)- wychowawca Szymon Smoter- sala 32

1 TL (technik logistyk) - wychowawca Marcelina Masłowska- sala 24

informacja o umundurowaniu dla klasy TL

1 TS (technik spedytor) - wychowawca Magdalena Ciechanowska- sala 33a

informacja o umundurowaniu dla klasy TS

1 TF (technik usług fryzjerskich) - wychowawca Maria Haluch-Grądalska – sala 33b

1 TI (technik informatyk) - wychowawca Adam Cichy- sala 34

 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA

29.08.2022 GODZINA 16.30 

opiekun Michalina Fudalej - sala 37

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE PROSZONE O PRZYBYCIE Z RODZICEM/OPIEKUNEM