Uroczystość nadania sztandaru na bielskiej Starówce

22.05.2018

W dniu 22 maja 2018 na Rynku Bielskiej Starówki Zespołowi Szkół im.gen.Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach został nadany sztandar. Uroczystość miała bardzo wyjątkowy charakter. Rozpoczęła się utworem wykonanym przez ucznia klasy 1 kierunku technik informatyk: Konrada Hoffmana „Czerwona maki na Monte Casino”. Następnie Pani Dyrektor przywitała licznie zgromadzonych gości w osobach: Pani Mirosława Nykiel – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Jan Chrząszcz – Wicewojewoda Śląski, pani Sylwia Cieślar – Wiceprzewodnicząca Sejmiku V kadencji, Pan Andrzej Krzystyniak – pełnomocnik Wojewody ds. współpracy z środowiskami kombatanckimi oraz Pan Jan Zacharejko reprezentujący Pana Stanisława Piętę  – Posła na Sejm RP. Z ramienia Kuratorium swoja obecnością zaszczycili nas: Pan Wacław Wójcik – Główny Specjalista ds. obronnych Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Pani Elżbieta Skrzypek – starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej reprezentująca Pana Tomasza Kowalika – Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej. Bardzo ucieszyła nas obecność przedstawicieli służb mundurowych: Pana mjr Tomasza Maja – Wojskowego Komendanta Uzupełnień z Bielska-Białej i Pana Janusza Świerczka – przedstawiciela WKU odpowiedzialnego za współpracę ze szkołą w ramach "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony certyfikowanych klas mundurowych”. 18 batalion powietrznodesantowy reprezentowała Pani por. Anita Skowron – także opiekun uczniów klasy pilotażowej. Kolejni goście to: ksiądz płk Mariusz Antczak, Krzysztof Herzyk – Komendant Miejski Policji oraz przedstawiciele Aresztu Śledczego, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej. Swoją obecnością zaszczycił nas także Pan Adrian Klimek – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie. Nasza radością była także obecność gości: mjr rezerwy Jerzego Witkowskiego – Żołnierza Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Wolności i Niezawisłości, Pana Wojciecha Borońskiego – Prezesa Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK, Pana Ryszarda Kasprzyka – Dyrektora Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK, Pana Arkadiusza Sobków – Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego OHP, Pana Tadeusza Wydry – Komendanta bielskiego OHP oraz Pani Agnieszki Rusin – Dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży z Bielska-Białej. Pani Dyrektor powitała także Pana Aleksandra Radkowskiego – Naczelnika Wydziału Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, pana chor. Jerzego Ludwina – Prezesa Stowarzyszenia Misji Pokojowych ONZ z BB wraz z pocztem sztandarowym, Panią Ewę Kucyperę – Wiceprezesa Bielskiego Stowarzyszenia Doradców Zawodowych i Personalnych Aktywni, Panią Adę Dziopak Strac – Menadżera Proseat Sp z o.o. z Czechowic-Dziedzic, Pana Władysława Sokół – Prezesa Zarządu Firmy Czasza z Bielska-Białej.

Pani Halina Kasznia – I Wiceprezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach odczytała akt nadania sztandaru. Następnie ksiądz pułkownik poświęcił sztandar, a Pani Halina Kasznia wręczyła sztandar Dyrektorowi Szkoły. Pani Dyrektor słowami „Drodzy uczniowie przekazuję sztandar w Wasze ręce. Niech prowadzi Was ku lepszej przyszłości, niech stanie się dla Was symbolem godności i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru” przekazała sztandar wyróżnionych uczniom klasy III kierunku: technik logistyk: dowódca pocztu – starszy kapral uczeń – Sebastian Światłoch, sztandarowy – kapral uczeń– Bartłomiej Szubiak, asysta pocztu – starszy kapral  uczeń -  Michał Borys. Właściwa część uroczystości zakończyła się defiladą klas mundurowych szkół: Bielsko-Biała, Andrychów, Olkusz, Rybnik, Tychy i Częstochowa.

Krótki program artystyczny obejmował: pokaz musztry paradnej w wykonaniu klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego z Rybnika oraz przejmujące wykonanie pieśni „Panie Generale” przez uczennicę z Bielska-Białej kierunku: technik usług fryzjerskich Bellę Harytuyan.

Po zakończonej uroczystości, w budynku Szkoły przy ul.Dworkowej 5 goście wpisywali się do Księgi Pamiątkowej.