Uroczystość na terenie jednostki

16.02.2022

Grupa naszych uczniów wraz z zastępcą dyrektora, Panem Przemysławem Borgoszem wzięła udział w uroczystym przekazaniu obowiązków Dowódcy 18 bielskiego batalionu powietrznodesantowego. 

Podpułkownik Marcin Willga odebrał z rąk dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej, w skład której wchodzi bielski batalion, generała brygady Grzegorza Grodzkiego nominację na dowódcę jednostki. Zastąpił na tym stanowisku dotychczasowego dowódcę majora Szymona Noworytę.