Uczniowie OPW otrzymali dofinansowanie

1.12.2020

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: Wyposażenie uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego
w zestaw jednolitego umundurowania a także  szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia.

Dofinansowanie: 70896,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 88620,00 zł

Z satysfakcją informujemy, że  uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego   naszego  Technikum im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na podstawie umowy zawartej  pomiędzy   ZDZ w Katowicach a Ministrem Obrony Narodowej – Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, objęci zostali dofinansowaniem w ramach zadania, którego celem jest wyposażenie uczniów  w zestaw jednolitego umundurowania a także  szkół w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia.

W skład umundurowania wchodzi bluza i spodnie mundurowe wg wzoru opracowanego specjalnie dla klas mundurowych i Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz pozostałe elementy tworzące kompletny pakiet mundurowy.

Wyposażenie specjalistyczne OPW obejmuje 21 elementów takie jak np. atrapy i repliki   broni, maski ochronne, przybory do walki wręcz, sprzęt pierwszej pomocy itp., które wykorzystywane będą podczas realizacji programu szkolenia.