Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

24.08.2022

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023 dla klas pierwszych odbędzie się na sali gimnastycznej  w dniu 1 września o godzinie 10:00 (nie dotyczy klasy pierwszej branżowej szkoły II stopnia). 

Uczniów klas starszych i słuchaczy branżowej szkoły II stopnia prosimy o zapoznanie się z planami lekcji na Librus Synergia.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 2 września.

Więcej informacji zostanie udostępnionych  na e-dzienniku.