Postawy strzeleckie

25.04.2022

Zajęcia z absolwentem szkoły i żołnierzem 18 batalionu powietrznodesantowego Michałem Borysem. Temat zajęć - postawy strzeleckie. Na zajęciach klasa 3 Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej.