Porozumienie podpisane

30.09.2020

W dniu dzisiejszym, tj 30 września 2020 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, a JW 1328. Zakład Doskonalenia Zawodowego reprezentował Pan Jacek Kwiatkowski Prezes Zarządu ZDZ Katowice, Pan płk Krzysztof Radwan - koordynator klas mundurowych ZDZ oraz Pani Ewa Wasylkowska - Dyrektor ZS im.gen.S.Sosabowskiego w Bielsku-Białej. Jednostkę Wojskową reprezentował Pan ppłk Tomasz Neumann Dowódca 18 batalionu powietrznodesantowego w Bielsku-Białej. Porozumienie dotyczy realizacji programu szkolenia uczniów oddziału przygotowania wojskowego naszej szkoły. Jak widać wszyscy cieszymy się na tą współpracę.