Konferencja w Warszawie w Akademii Sztuki Wojennej

20.09.2018

W dniach 19 i 20 września 2018 roku odbyła się Konferencja "Edukacja wojskowa certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych". Konferencja była podsumowaniem dotychczasowych działań MON, Biura ds proobronnych, ASZW oraz szkół biorących udział w 1 edycji, a także powitaniem uczestników 2 edycji pilotażu. Ciekawe wykłady, panele dyskusyjne i wymiana doświadczeń - takie spotkanie zawsze ubogaca.