Kolejne zajęcia na poligonie Jednostki Wojskowej w Bielsku

25.04.2018

Na poligonie bielskiej jednostki trwa obóz sprawnościowo-kondycyjny Certyfikowanej Klasy Mundurowej. Uczniowie zmeczęni, ale bardzo zadowoleni z przekazywanych treści i, jak mówią, z zajęć praktycznych wykonywanych wraz z żołnierzami. Obsługa podstawowego sprzętu wojskowego i umiejętność zachowania się w warunkach zagrożenia to kolejne tematy do opanowania.