Informacje o umundurowaniu dla klas pierwszych

4.08.2022

Poniżej zamieszcamy informacje dla klas w których obowiązuje mundur: 

 

1a ML (magazynier logistyk - branżowa szkoła I stopnia)

1a TL (technik logistyk - OPW)

1a TS (technik spedytor)