Dofinansowanie CWKM

20.09.2021

Kształtowanie postaw patriotycznych    (kontynuacja)

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: Zakup kurtek ucznia dla szkoły, w ramach specjalistycznego wyposażenia dla OPW rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2021/2022

Dofinansowanie: 44 352,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 55 440,00 zł

Technikum im. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej ZDZ w Katowicach, realizujące program nauczania przedmiotu edukacja wojskowa w ramach V edycji programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe,   na podstawie umowy zawartej pomiędzy ZDZ w Katowicach a Ministrem Obrony Narodowej - Biuro do Spraw Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej, uzyskało możliwość zakupu  42 indywidualnych pakietów wyposażenia ucznia CWKM, w roku szkolnym 2021/2022 ( pakiety umundurowania).