Dofinansowanie OPW!

18.05.2021

Kształtowanie postaw patriotycznych    (kontynuacja)

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: Zakup kurtek ucznia dla szkoły, w ramach specjalistycznego wyposażenia dla OPW rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021

Dofinansowanie: 12 800,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 16 000,00 zł

Oddział Przygotowania Wojskowego Technikum im. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej ZDZ w Katowicach, na podstawie zawartej umowy pomiędzy ZDZ w Katowicach a Ministrem Obrony Narodowej – Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, uzyskał możliwość zakupu kurtek dla uczniów ze wsparciem finansowym MON.