WYMAGANIA EDUKACYJNE

Poniżej zamieszczamy wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów (rok szkolny 2019/2020):

 

BHP (gim) - Orestes Kłosowicz 

BHP (sp) - Orestes Kłosowicz 

Biologia - zakres podstawowy - Monika Chojnacka 

Biologia - zakres rozszerzony - Monika Chojnacka

Chemia (gim) - Cecylia Kłosowicz 

Chemia (sp) - Cecylia Kłosowicz 

Działalność gospodarcza - Jolanta Kózka 

Edukacja dla bezpieczeństwa - Robert Michalski 

Edukacja wojskowa - Piotr Królak

Fizyka - Hanna Nyczka 

Geografia - Barbara Wawrzuta 

Historia - Artur Woltman 

Historia - szkoła branżowa - Orestes Kłosowicz

Historia (gim) - Orestes Kłosowicz i Godzisław Godlewski 

Historia (sp) - Orestes Kłosowicz i Godzisław Godlewski 

Historia i społeczeństwo (gim) - Orestes Kłosowicz 

Informatyka - Jacek Stwora 

Informatyka - Robert Michalski 

Informatyka - Tomasz Michłanowicz 

Język angielski - Dominika Wójcicka 

Język angielski - Grażyna Kramarz 

Język angielski - Michalina Fudalej, Aleksandra Woyno i Aldona Woyno 

Język angielski - Przemysław Borgosz 

Język angielski zawodowy - Bożena Czurczak

Język angielski zawodowy - Iwona Rokowska 

Język niemiecki - Ewa Korzonkiewicz, Iwona Jelińska

Język niemiecki - Jacek Kaproń 

Język polski - Anna Ledwig 

Język polski - Halina Klag 

Język polski - Grażyna Kluz

Język polski-Grażyna Kramarz 

Matematyka - wszyscy nauczyciele 

Muzyka - Urszula Miarczyńska-Micorek

Podstawy elektroniki i robotyki - Adam Cichy 

Podstawy przedsiębiorczości - Jolanta Kózka 

Podstawy przedsiębiorczości- Robert Michalski 

Prawo i ubezpieczenia w transporcie - Jolanta Kózka 

Prawo i ubezpieczenia w transporcie - klasa 2 - Jolanta Kózka

Przedmioty logistyczno spedycyjne - Jacek Widajewicz 

Przedmioty logistyczno-spedycyjne - Anna Murgrabia-Zątak 

Przedmioty logistyczno-spedycyjne - Joanna Bysko

Przedmioty logistyczno-spedycyjne - Joanna Siciarz 

Przedmioty logistyczno-spedycyjne - Dorota Stanclik

Przedmioty logistyczno-spedycyjne -Beata Piecuch-Urbańczyk 

Przedmioty logistyczno-spedycyjne - Elżbieta Harlecka 

Przedmioty logistyczno-spedycyjne - Mirosław Wątroba

Przedmioty zawodowe - technik usług fryzjerskich - Małgorzata Mikler 

Przedmioty zawodowe - technik usług fryzjerskich - Małgorzata Walczak-Pastuszka 

Przedmioty zawodowe - technik informatyk - Paweł Łaba 

Przedmioty zawodowe - technik informatyk - Michał Paluch 

Przedmioty zawodowe - informatyczne - Michał Wojciech

Przedmioty zawodowe - technik informatyk - Adam Cichy

Realizacja Dźwięku - Szymon Smoter 

Religia - Tomasz Szendzielarz

Techniki biurowe i informatyczne - Jolanta Kózka 

Techniki biurowe i informatyczne - klasa 3 - Jolanta Kózka 

Tworzenie Gier - Adam Cichy

Wiedza o kulturze - Urszula Miarczyńska-Micorek

Wizaż i stylizacja - Iwona Czarnik 

Wizualizacja wizerunku - Iwona Czarnik 

WOS (gim) - Orestes Kłosowicz 

WOS (sp) - poziom rozszerzony - Orestes Kłosowicz 

Wychowanie fizyczne - Joanna Pyrek i Aneta Budka 

Wychowanie fizyczne - Karolina Śliwińska 

Wychowanie fizyczne - Krzysztof Głąb i Łukasz podkański

Zajęcia e-sportowe- Zuzanna Kolowca 

Zajęcia policyjne - Jarosław Kwaśny