WYMAGANIA EDUKACYJNE

Poniżej zamieszczamy wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów (rok szkolny 2018/2019):

 

Administracja bazami danych - Maciej Śliwa

Administracja Systemami Operacyjnymi - Piotr Jonderko

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Orestes Kłosowicz

Biologia na poziomie podstawowym - Monika Chojnacka

Biologia na poziomie rozszerzonym - Monika Chojnacka

Chemia - Monika Chojnacka

Działalność gospodarcza w branży informatycznej - Jolanta Kózka 

Edukacja dla bezpieczeństwa - Robert Michalski 

Fizyka - Hanna Nyczka

Geografia - Barbara Wawrzuta

Historia - Orestes Kłosowicz

Historia i społeczeństwo - Orestes Kłosowicz 

Informatyka - Adam Cichy

Język angielski - Aldona Woyno

Język angielski - Michalina Fudalej

Język angielski - Przemysław Borgosz

Język niemiecki (wymagania dla wszystkich nauczycieli języka niemieckiego)

Jezyk polski (wymagania dla wszystkich nauczycieli języka polskiego) 

Lokalne sieci komputerowe - Włodzimierz Raczek

Matematyka (wymagania dla wszystkich nauczycieli matematyki)

Organizacja transportu i spedycji - Dorota Stanclik

Podstawy fryzjerstwa -Justyna Rzepecka 

Podstawy przedsiębiorczości (klasy pierwsze) - Robert Michalski

Podstawy przedsiębiorczości (klasy drugie) - Robert Michalski

Prawo i ubezpieczenia w transporcie - Jolanta Kózka

Procesy fryzjerskie - stylizacja fryzur - wizualizacja we fryzjerstwie - Małgorzata Walczak-Pastuszka 

Programowanie aplikacji internetowych - Maciej Śliwa 

Przedmioty fryzjerskie - Agnieszka Słowiak

Przedmioty logistyczno-spedycyjne - Jacek Widajewicz 

Przedmioty logistyczno spedycyjne - Joanna Bysko

Przedmioty logistyczno-spedycyjne - Joanna Siciarz

Przedmioty logistyczno-spedycyjne - Elżbieta Harlecka

Religia - Grzegorz Galant 

Systemy baz danych - Maciej Śliwa 

Systemy operacyjne - Marek Cieślar

Urządzenia techniki komputerowej - Maciej Śliwa 

Techniki biurowe - Jolanta Kózka

Techniki biurowe i informatyczne - Jolanta Kózka

Tworzenie gier komputerowych - Adam Cichy

Wiedza o kulturze - Katarzyna Olejak-Galeja

Wiedza o społeczeństwie - Jolanta Kózka 

Witryny i aplikacje internetowe - Maciej Śliwa 

Wizaż i stylizacja - Iwona Czarnik 

Wizualizacja wizerunku - Iwona Czarnik

Wychowanie fizyczne - (wymagania dla wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego) 

Zajęcia e-sportowe - (wymagania dla wszystkich nauczycieli e-sportu)

Zajęcia policyjne - Jarosław Kwaśny

Zarządzanie działalnością transportowo-spedycyjną - Beata Piecuch-Urbańczyk