WYMAGANIA EDUKACYJNE

Poniżej zamieszczamy wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów (rok szkolny 2018/2019):

 

BHP (gim) - Orestes Kłosowicz 

BHP (sp) - Orestes Kłosowicz 

Chemia (gim) - Cecylia Kłosowicz 

Chemia (sp) - Cecylia Kłosowicz 

Działalność gospodarcza - Jolanta Kózka 

Edukacja dla bezpieczeństwa - Robert Michalski 

Fizyka - Hanna Nyczka 

Geografia - Barbara Wawrzuta 

Historia - szkoła branżowa - Orestes Kłosowicz

Historia (gim) - Orestes Kłosowicz i Godzisław Godlewski 

Historia (sp) - Orestes Kłosowicz i Godzisław Godlewski 

Historia i społeczeństwo (gim) - Orestes Kłosowicz 

Informatyka - Jacek Stwora 

Informatyka - Robert Michalski 

Informatyka - Tomasz Michłanowicz 

Język angielski - Dominika Wójcicka 

Język angielski - Grażyna Kramarz 

Język angielski - Michalina Fudalej, Aleksandra Woyno i Aldona Woyno 

Język angielski - Przemysław Borgosz 

Język angielski zawodowy - Bożena Czurczak

Język angielski zawodowy - Iwona Rokowska 

Język niemiecki - Ewa Korzonkiewicz, Iwona Jelińska

Język niemiecki - Jacek Kaproń 

Język polski - Halina Klag 

Język polski-Grażyna Kramarz 

Matematyka - wszyscy nauczyciele 

Podstawy przedsiębiorczości - Jolanta Kózka 

Podstawy przedsiębiorczości- Robert Michalski 

Prawo i ubezpieczenia w transporcie - Jolanta Kózka 

Prawo i ubezpieczenia w transporcie - klasa 2 - Jolanta Kózka

Przedmioty logistyczno spedycyjne - Jacek Widajewicz 

Przedmioty logistyczno-spedycyjne - Anna Murgrabia-Zątak 

Przedmioty logistyczno-spedycyjne - Joanna Bysko

Przedmioty logistyczno-spedycyjne - Joanna Siciarz

Przedmioty logistyczno-spedycyjne -Beata Piecuch-Urbańczyk  

Przedmioty zawodowe - technik usług fryzjerskich - Małgorzata Mikler 

Przedmioty zawodowe - technik usług fryzjerskich - Małgorzata Walczak-Pastuszka 

Przedmioty zawodowe - technik informatyk -Administracja systemami operacyjnymi/Systemy operacyjne + pracownie

Realizacja Dźwięku - Szymon Smoter 

Techniki biurowe i informatyczne - Jolanta Kózka 

Techniki biurowe i informatyczne - klasa 3 - Jolanta Kózka 

Wizaż i stylizacja - Iwona Czarnik 

Wizualizacja wizerunku - Iwona Czarnik 

WOS (gim) - Orestes Kłosowicz 

WOS (sp) - poziom rozszerzony - Orestes Kłosowicz 

Zajęcia e-sportowe- Zuzanna Kolowca 

Zajęcia policyjne - Jarosław Kwaśny