Tegoroczny Stypendysta Prezesa Rady Ministrów

20.12.2019

Stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020 został w naszej szkole Piotr Konrad BURMAN - uczeń klasy II kierunku technik spedytor (klasa policyjna). W dniu 20 grudnia 2019 roku otrzymał Stypendium z rąk Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej Pana Tomasza Kowalika. Gratulujemy Pawłowi tego sukcesu i mamy nadzieję, że będzie walczył o kolejne sukcesy i wyróżnienia :)