Technik realizacji nagrań (patronat 3/4 UDGS)

Technik realizacji nagrań, symbol zawodu 352123,
klasa patronacka 3/4 Underground Studio

ZAPISZ SIĘ

1. INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
 • Wpisowe 50 zł, czesne 180 zł/miesięcznie.
 • Dla młodzieży zagranicznej, chętnej do podjęcia nauki w naszej szkole przeprowadzane są dodatkowe testy z języka polskiego.
 • W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

ZOBACZ PRZEWODNIK PO ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH - TUTAJ!

2. CO NAS WYRÓŻNIA?

 • własne studio nagraniowe z profesjonalnym sprzętem (zdjęcia poniżej)
 • współpraca z 3/4 Underground Studio - klasa patronacka

 • zajęcia prowadzone przez absolwenta studiów o specjalizacji „realizacja dźwięku” na kierunku jazz i muzyka estradowa
 • zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne) z zakresu realizacji nagrań
 • możliwość nagrywania własnych utworów
 • nocowanie w szkole, tzw. „jam sessions”
 • wizyty w studiach nagraniowych, salach koncertowych i innych

3. JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU NA KIERUNKU TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ?

Poza przygotowaniem do matury, uczeń w ramach zajęć zawodowych z realizacji dźwięku i produkcji muzyki zostanie przygotowany do pracy w programach do nagrywania i obrabiania dźwięku na potrzeby artystyczne, radiowe, telewizyjne i inne. Absolwent zostanie przygotowany do tego, aby w sposób profesjonalny zajmować się pracą z dźwiękiem, zapewniając właściwe jego parametry techniczne i estetyczne.

Podstawowym założeniem jest przede wszystkim nauczanie nowoczesnych i aktualnych technik sztuki realizacji nagrań i produkcji muzycznej. Podstawowym narzędziem pracy w obu przypadkach jest komputer i DAW (Digital Audio Workstation), czyli w wolnym tłumaczeniu wirtualne środowisko muzyczne (program), w którym odbywa się w zasadzie cały proces pracy nad dźwiękiem. Mowa tu m.in. o montażu, edycji, miksie, aranżacji, masteringu i wielu innych.

4. NA CZYM OPIERA SIĘ PODSTAWOWE WYKSZTAŁCENIE ZDOBYTE NA KIERUNKU TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ?

Technik realizacji nagrań potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w dwóch obszarach branży dźwiękowej:
 
 • Kwalifikacja AUD.08 - Montaż dźwięku
 • Kwalifikacja AUD.09 - Realizacja nagrań dźwiękowych

5. FILM PRZEDSTAWIAJĄCY SZKOLNE STUDIO NAGRANIOWE:

6. ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO BUDYNKU SZKOŁY:

ZAPISZ SIĘ