Święto Związku Polskich Spadochroniarzy

4.09.2021

W sobotę 4 września 2021 roku swoje wielkie święto - wręczenie Sztandaru - obchodził XIX Oddział Związku Polskich Spadochroniarzy. W uroczystości wzięli udział Pani Dyrektor Ewa Wasylkowska oraz uczniowie szkoły, w tym członkowie naszego bielskiego oddziału. Pani Dyrektor złożyła List Gratulacyjny od Pana Jacka Kwiatkowskiego - Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na ręce Pana mjr (w stanie spoczynku) Adama Bujnowskiego. Gratulujemy i zapewniamy o naszej stałej sympatii i współpracy.