Projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego"

3.09.2020

Nasi nauczyciele myślą o swoich wychowankach. Pan Adam Cichy napisał projekt, dzięki któremu uczniowie będą mieli możliwość podniesienia swoich umiejętności z zakresu algorytmiki i programowania. Uczniowie w ramach utworzonego koła informatycznego będą miedzy innymi brali udział w konkursach algorytmicznych i programistycznych. W ramach grantu przewidziane jest nie tylko podniesienie umiejętności uczniów, ale także szkolenie nauczyciela, a patronat nad całym przedsięwzięciem objęło Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Wartością dodaną projektu bedą m-boty, które wykorzystane zostaną na zajęciach z zakresu elektroniki i robotyki. Brawo Pan ADAM!! Czekamy na więcaj takich inicjatyw.