Praktyki zawodowe

Poniżej zamieszczamy do pobrania najważniejsze dokumenty związane z realizacją praktyk zawodowych:

 

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa o praktyczną naukę zawodu

Regulamin praktyk zawodowych

Program praktyki zawodowej - technik logistyk

Program praktyki zawodowej - technik spedytor 

Program praktyki zawodowej - technik informatyk 

Program praktyki zawodowej - technik usług fryzjerskich