TECHNIK INFORMATYK - SPECJALIZACJA : TWORZENIE GIER KOMPUTEROWYCH

Technik informatyk, symbol zawodu 351203specjalizacja: Tworzenie gier

1. INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • Nauka trwa 4 lata (absolwenci gimnazjum) lub 5 lat (absolwenci szkoły podstawowej) i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
 • Wpisowe 50 zł, czesne 180 zł/miesięcznie (dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny obowiązują zniżki we wpłatach wpisowego i czesnego).
 • Dla młodzieży zagranicznej, chętnej do podjęcia nauki w naszej szkole przeprowadzane są dodatkowe testy z języka polskiego.
 • W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia z matematyki i informatyki na poziomie rozszerzonym.
KRYTERIA OCENIANIA - I OCENIANY PRZEDMIOT TO JĘZYK ANGIELSKI, 
II OCENIANY PRZEDMIOT TO INFORMATYKA:

2. FILM PREZENTUJĄCY KIERUNEK TECHNIK INFORMATYK, W TYM OBIE SPECJALIZACJE:

 •   E-SPORTOWĄ
 •   TWORZENIE GIER.

3. NA CZYM POLEGA SPECJALIZACJA: TWORZENIE GIER

Technik informatyk o specjalizacji Tworzenie Gier jest połączeniem pasji, hobby oraz obowiązku szkolnego związanego z zdobyciem wykształcenia. Pozwala rozwijać swoje zainteresowania dotyczące m.in. programowaniaprojektowanielementów grygrafiki 2D, 3Dpracy w zespole developerskimtechnologii VRtestowania gier itp.  

Co więcej, daje przy tym również ważne wykształcenie średnie wraz z tytułem technika informatyka i możliwością zaliczenia matury. 

4. JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU NA  PROFILU: TWORZENIE GIER?

 

Jakie są możliwości na profilu Tworzenie gier? 

 1. Łatwiejsze wejście w branżę związaną z tworzeniem gier -  szkolny profil przekazuje praktyczną wiedzę na temat programowania (C#/ C++),  grafiki 3D (Blender), grafiki 2D(GIMP), sposobów projektowania gier (poziomów, postaci, historii), algorytmów oraz dodatkowych elementów związanych z  logiką i matematyką. Cała przekazana wiedza stanowi dobrą podstawę do przyszłej pracy w branży a dodatkowo jest znacznym wyprzedzeniem materiału w stosunku do studiów informatycznych. Aktywny i ambitny kandydat po ukończeniu technikum na wymienionym profilu nie będzie miał problemów już na tym etapie życia ze znalezieniem praktyk/stażu lub nawet pracy w dobrych firmach. 

 

 1. Nauka pracy w zespole – jedną z pierwszych trudności nowego pracownika w typowej firmie IT jest dostosowanie się do pracy w zespole.  Na profilu tworzenia gier kandydaci będą często pracować nad kilku tygodniowymi lub nawet kilku miesięcznymi projektami które będą realizowane w 2 – 4 osobowych grupach.  W tym czasie kandydat nauczy się posługiwać zdalnym repozytorium projektu bazującym na systemie kontroli wersji (najbardziej znanym, czyli GIT) oraz pozna metody organizacji pracy projektowej jak np. Scrum lub Kanban. Poza tym, sama praca w grupie pozwoli dostrzec problemy i wyzwania jakie stoją przed zespołem, aby wspólnie efektywnie pracować nad danym projektem. Wszystko to pozwoli na lepsze dostosowanie się do realiów panujących obecnie w firmach IT. 

 

 1. Weryfikacja zainteresowań i umiejętności naszych uczniów -  dopiero w czasie zgłębiania danego zagadnienia okazuje się w jakiej sekcji chce rozwijać się dany uczeń. Przykładowo, niektóre osoby stwierdzają na początku, że chciałyby tylko testować gry, ponieważ nie posiadają żadnej wiedzy programistycznej i nie przejawiają w tym zakresie specjalnych umiejętności. Jednakże po pewnym czasie dostrzegają, że testowanie gier to nie tylko "granie w gry" tylko ciężka i powtarzalna praca, wymagająca cierpliwości, dokładności i skrupulatności. Poza tym, przy testowaniu gier mile widziana jest choćby podstawowa wiedza programistyczna i co również ważne -  bardzo dobra znajomość języków obcych ponieważ nie raz przyjdzie kandydatowi pisać dokumentacje w danym języku i pracować na zupełnie obcych platformach/systemach służących do zgłaszania błędów i poprawek. Dzięki takiej specjalizacji łatwiej jest zweryfikować czym powinien zajmować się dany kandydat i upraszcza to podjęcie decyzji samemu uczniowi a dodatkowo wzbogaca go o szeroką wiedzę, która przyda się na pewno przyszłemu pracownikowi branży gier video i nie tylko. 

 

 1. Wiele dróg rozwoju - profil Tworzenie Gier pozwala na zdobycie podstaw z każdej gałęzi branży, ale również pozwala na rozwój własnych zainteresowań w danej specjalizacji: 

 • zafascynowanie programowaniem, sztuczną inteligencją, algorytmami itp. to gałąź programistyczna. 
 • uzdolnienia artystycznektóre pozwalają tworzyć elementy interfejsu, modele 3D, concept arty itp. to typowa droga do stania się grafikiem. 
 • predyspozycje do zarządzania, komunikatywność, szeroka wiedza z innych gałęzi branży, kreatywność, zwięzłe i zrozumiałe przekazywania swoich pomysłów i myśli to część z umiejętności dobrego projektanta gier. 
 • I wiele innych: tester, dźwiękowiec, pisarz, twórca poziomów, animator itp. 

Uczeń oprócz realizowania narzuconych projektów będzie także zachęcany i wspierany przy urzeczywistnianiu własnych pomysłów i uczestniczeniu w konkursach dotyczących tworzenia gier - dzięki temu po zakończeniu technikum oprócz wiedzy i doświadczenia będzie posiadał także bogate portfolio.   

Dodatkowo, poza branżą gier video należy pamiętać o podstawowym wykształceniu jakie pozyska kandydat po ukończeniu szkoły - jeśli jego pasja związana z tworzeniem gier pozostanie na poziomie hobby to uczeń ma także dużą szansę na zdobycie pracy jako informatyk/osoba z działu IT w wielu innych dziedzinach gospodarki. 

 

5. NA CZYM OPIERA SIĘ PODSTAWOWE WYKSZTAŁCENIE ZDOBYTE NA KIERUNKU TECHNIK INFORMATYK?

Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w dwóch obszarach branży informatycznej:
 
 • Kwalifikacja EE.08 -Montaż i eksploatacja systemów komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieci.

Technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych.
Technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej.

 • Kwalifikacja EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych.

6. CO SZKOŁA OFERUJE ORAZ WYMAGA?

 

                                                  Oferta 
                                Wymagania 
 • Prowadzący posiadający zarówno wiedzę jak i doświadczenie związane z tworzeniem gier. 
 • Praca na sprzęcie komputerowym spełniającym wpełni wymagania oprogramowania służącego do tworzenia modeli 3D, generowania oświetleniarenderowania obrazów itd. 

 • Testowanie stworzonych aplikacji VR na nowoczesnych okularach HTC Vive / Gear VR. 

 • Tworzenie prostych animacji motion capture na czujniku Kinect. 

 • Wyjazdy na konferencje, game jamy i inne wydarzenia związane z branżą gier video. 

 • Ciekawostki w postaci warsztatów z Lego Mindstorms  lub/i Arduino. 

 • Kontakty do firm poszukujących praktykantów i stażystów w branży gier video oraz VR. 

 

 • Brak zagrożeń (ocen niedostatecznych) z przedmiotów szkolnych. 

 • Zachowanie minimum poprawne. 

 • Frekwencja która nie powoduje nieklasyfikowania z przedmiotów. 

 Aktywne uczestniczenie w życiu     profilu Tworzenie Gier m.in.  : 
 • Realizowanie projektów grupowych. 

 • Udział w wyjazdach jak np. Game jamy lub "noc programowania" 

 • Uzupełnianie osobistego portfoliowłasnymi projektami.