BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - MAGAZYNIER-LOGISTYK - klasa mundurowa

Magazynier-logistyk: symbol cyfrowy 432106, klasa wojskowa

ZAPISZ SIĘ

1. INFORMACJE PODSTAWOWE:

  • Nauka trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne, kształcenie zawodowe oraz przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
  • Wpisowe 50 zł, czesne 150 zł.
  • Kierunek nie jest dostępny dla obcokrajowców ze względu na udział w zajęciach na terenie jednostek wojskowych.
  • Uczniów podejmujących naukę w zawodzie obowiązuje mundur.
  • W procesie rekrutacji brana jest pod uwagę ocena z wychowania fizycznego. 

ZOBACZ PRZEWODNIK PO ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH - TUTAJ!

2. NA CZYM POLEGAJĄ DODATKOWE ZAJĘCIA W KLASIE MUNDUROWEJ?

Klasa mundurowa to propozycja skierowana głównie dla osób, które swoja przyszłość planują związać z "mundurem".

Uczniowie klasy mundurowej będą brali udział w dodatkowych zajęciachw terenie:

  • wycieczki do jednostek wojskowych, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, straży granicznej
  • wyjazdy na poligony, rajdy, obozy letnie i zimowe
  • zajęcia z samoobrony
  • zajęcia z pływania i ratownictwa
  • zajęcia na strzelnicy i wiele innych.

3. NA CZYM POLEGA PRACA MAGAZYNIERA-LOGISTYKA?

Magzynier-logistyk zajmuje się: przyjmowaniem i wydawaniem towarów z magazynów, przechowywaniem towarów, ponoszeniem odpowiedzialności za towar złożony w magazynie oraz prowadzeniem dokumentacji magazynowej.

Aby zdobyć tytuł magazyniera-logistyka trzeba zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

SPL.01 - Obsługa magazynów

4. W JAKI SPOSÓB ODBYWAJĄ SIĘ PRAKTYKI ZAWODOWE?

Uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki u pracodawców zewnętrznych (sklepy, hurtownie, magazyny itp.). Okres wakacji to czas dla rodziców i uczniów na znalezienie miejsca praktyki. W klasach pierwszych i drugich uczniowie odbywają 2 dni praktyk. W klasach trzecich realizowane są 3 dni praktyk. W ramach praktycznej nauki zawodu nasza szkoła współpracuje z Ochotniczym Hufcem Pracy. W trakcie roku szkolnego w budynku szkoły do dyspozycji uczniów dostępny jest opiekun z ramienia OHP. 

W razie trudności ze znalezieniem praktyki lub innych pytań prosimy o kontakt z OHP pod numerem 33-812-22-13

OHP

Nasi uczniowie mają okazję odbywać praktyki w dużych sklepach, magazynach i hurtowniach.

ZNALEZIENIE MIEJSCA PRAKTYK JEST OBOWIAZKIEM RODZICA. UCZEŃ W DNIU 1 WRZEŚNIA POWINIEN MIEĆ PODPISANĄ UMOWĘ Z PRACODAWCĄ ZEWNĘTRZNYM.

5. ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO BUDYNKU SZKOŁY:

ZAPISZ SIĘ