NOWOŚĆ! BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - MAGAZYNIER-LOGISTYK - klasa mundurowa

Magazynier-logistyk - symbol cyfrowy 432106, klasa mundurowa

1. INFORMACJE PODSTAWOWE:

  • Nauka trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne, kształcenie zawodowe oraz przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
  • Wpisowe 50 zł, czesne 150 zł (dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny obowiązują zniżki we wpłatach wpisowego i czesnego).
  • Dla młodzieży zagranicznej, chętnej do podjęcia nauki w naszej szkole przeprowadzane są dodatkowe testy z języka polskiego.
  • Uczniów podejmujących naukę w zawodzie obowiązuje mundur.
  • W procesie rekrutacji brana jest pod uwagę ocena z wychowania fizycznego.
KRYTERIA OCENIANIA - I OCENIANY PRZEDMIOT TO JĘZYK ANGIELSKI,
II OCENIANY PRZEDMIOT TO GEOGRAFIA:Kryteria rekrutacji

2. NA CZYM POLEGAJĄ DODATKOWE ZAJĘCIA W KLASIE MUNDUROWEJ?

Klasa mundurowa to propozycja skierowana głównie dla osób, które swoja przyszłość planują związać z "mundurem".

Uczniowie klasy mundurowej będą brali udział w dodatkowych zajęciachw terenie:

- wycieczki do jednostek wojskowych, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, straży granicznej

- wyjazdy na poligony, rajdy, obozy letnie i zimowe

- zajęcia z samoobrony

- zajęcia z pływania i ratownictwa

- zajęcia na strzelnicy i wiele innych.

 

3. NA CZYM POLEGA PRACA MAGAZYNIERA-LOGISTYKA?

Magzynier-logistyk zajmuje się: przyjmowaniem i wydawaniem towarów z magazynów, przechowywaniem towarów, ponoszeniem odpowiedzialności za towar złożony w magazynie oraz prowadzeniem dokumentacji magazynowej.

Aby zdobyć tytuł magazyniera-logistyka trzeba zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

AU.22 - Obsługa magazynów

 

4. W JAKI SPOSÓB ODBYWAJĄ SIĘ PRAKTYKI ZAWODOWE?

Uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki u pracodawców zewnętrznych (sklepy, hurtownie, magazyny itp.). Okres wakacji to czas dla rodziców i uczniów na znalezienie miejsca praktyki. W klasach pierwszych i drugich uczniowie odbywają 2 dni praktyk. W klasach trzecich realizowane są 3 dni praktyk. W ramach praktycznej nauki zawodu nasza szkoła współpracuje z Ochotniczym Hufcem Pracy. W trakcie roku szkolnego w budynku szkoły do dyspozycji uczniów dostępny jest opiekun z ramienia OHP. 

W razie trudności ze znalezieniem praktyki lub innych pytań prosimy o kontakt z OHP pod numerem 33-812-22-13

OHP

Nasi uczniowie mają okazję odbywać praktyki między innymi w takich firmach jak: Leroy Merlin, Inter Marche, Libera, Libra, Słonko, Karo Elektro Euro - Juwet, JTR Market i inne.