NOWOŚĆ! BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - MAGAZYNIER-LOGISTYK - klasa mundurowa

Magazynier-logistyk - symbol cyfrowy 432106, klasa mundurowa

Wpisowe 50 zł, czesne 100 zł (dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny obowiązują zniżki we wpłatach wpisowego i czesnego)

Nauka trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne, kształcenia zawodowe oraz przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Magzynier-logistyk zajmuje się: przyjmowaniem i wydawaniem towarów z magazynów, przechowywaniem towarów, ponoszeniem odpowiedzialności za towar złożony w magazynie oraz prowadzeniem dokumentacji magazynowej.

Aby zdobyć tytuł magazyniera-logistyka trzeba zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

AU.22 - Obsługa magazynów

Klasa mundurowa to propozycja skierowana głównie dla osób, które swoja przyszłość planują związać z "mundurem".

Uczniowie klasy mundurowej będą brali udział w dodatkowych zajęciachw terenie:

- wycieczki do jednostek wojskowych, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, straży granicznej

- wyjazdy na poligony, rajdy, obozy letnie i zimowe

- zajęcia z samoobrony

- zajęcia z pływania i ratownictwa

- zajęcia na strzelnicy i wiele innych.