liceum (realizacja dźwięku i produkcja muzyki)

Liceum Ogólnokształcące –specjalizacja: realizacja dźwięku i produkcja muzyki

1. INFORMACJE PODSTAWOWE:

  • Nauka trwa 3 lata (absolwenci gimnazjum) lub 4 lat (absolwenci szkoły podstawowej) i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego z możliwością uzyskania dodatkowych kwalifikacji (kursy ECDL i inne).
  • Wpisowe 50 zł, czesne 180 zł/miesięcznie (dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny obowiązują zniżki we wpłatach wpisowego i czesnego).
  • Dla młodzieży zagranicznej, chętnej do podjęcia nauki w naszej szkole przeprowadzane są dodatkowe testy z języka polskiego.
  • W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia z informatyki i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. 
KRYTERIA OCENIANIA - I OCENIANY PRZEDMIOT TO JĘZYK ANGIELSKI, 
II OCENIANY PRZEDMIOT TO INFORMATYKA:

2. NA CZYM POLEGA REALIZACJA DŹWIĘKU I PRODUKCJA MUZYKI?

Poza przygotowaniem do matury, uczeń w ramach zajęć dodatkowych z realizacji dźwięku i produkcji muzyki zostanie przygotowany do pracy w programach do nagrywania i obrabiania dźwięku na potrzeby artystyczne, radiowe, telewizyjne i inne. Absolwent zostanie przygotowany do tego, aby w sposób profesjonalny zajmować się pracą z dźwiękiem, zapewniając właściwe jego parametry techniczne i estetyczne.

Podstawowym założeniem jest przede wszystkim nauczanie nowoczesnych i aktualnych technik sztuki realizacji nagłośnień i produkcji muzycznej. Podstawowym narzędziem pracy w obu przypadkach jest komputer i DAW (Digital Audio Workstation), czyli w wolnym tłumaczeniu wirtualne środowisko muzyczne (program), w którym odbywa się w zasadzie cały proces pracy nad dźwiękiem. Mowa tu m.in. o montażu, edycji, miksie, aranżacji, masteringu i wielu innych.

 

3. GDZIE REALIZOWANE SĄ DODATKOWE ZAJĘCIA?

Szkoła posiada własne studio nagrań, które jest sukcesywnie rozwijane (zdjęcia poniżej). Dodatkowo w ramach zajęć dodatkowych uczniowie mogą odwiedzić wiele ciekawych miejsc, takich jak profesjonalne studio nagrań, teatr, imprezy plenerowe i wiele innych.

Zajęcia odbywają się pod opieką doświadczonego realizatora, który ukończył realizację dźwięku i edukację artystyczną.