KKZ w zawodzie technik usług fryzjerskich

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Zajęcia odbywają się w sytemie stacjonarnym lub zaocznym.

Nauka na KKZ jest płatna i wynosi - 250 zł/miesięcznie

Zawód: technik usług fryzjerskich 514105

Kwalifikacje:

  • FRK. 01 Wykonywanie usług fryzjerskich
  • FRK. 03 Projektowanie i wykonywanie fryzur

Warunki rekrutacji:

Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią (nie jest wymagana matura).

Zapisy odbywają się poprzez stronę www.zdz.katowice.pl, zakładka: kwalifikacyjne kursy zawodowe lub osobiście w sekretariacie szkoły.

PLAN NAUCZANIA obejmuje:

Efekty wspólne dla wszystkich zawodów: BHP - 20h, podstawy działalności gospodarczej - 20h, język obcy zawodowy - 30h, podstawy komunikacji społecznej - 20h, organizacja pracy zespołu - 20h;

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego: podstawy fryzjerstwa - 85 godzin;

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.19: wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów - 174h, strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie - 173h, zmiana koloru włosów - 173h;

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.23: wykonywanie projektów fryzur - 81h, stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji - 82h

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie - 160h