KKZ w zawodzie technik spedytor

TECHNIK SPEDYTOR 

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym lub zaocznym.

Nauka na KKZ jest płatna i wynosi 250 zł/miesięcznie

Zawód: technik spedytor 333108

Kwalifikacja:

  • SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Warunki rekrutacji:

Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświdczenie o ukończeniu kursu i świdectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią (nie jest wymagana matura).

Zapisy odbywają się poprzez stronę www.zdz.katowice.pl, zakładka: kwalifikacyjne kursy zawodowe lub osobiście w sekretariacie szkoły.

PLAN NAUCZANIA obejmuje:

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: bhp - 20h, podstawy działalności gospodarczej - 20h, język obcy zawodowy - 30h, kompetencje personalne i społeczne - 20h, organziacja małych zespołów - 20h;

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach administracyjno-usługowego: technika biurowa - 65h, statystyka - 65h;

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.28: planowanie realizacji procesów transportowych - 83h, przygotowywanie ładunków do transportu - 83h, przygotowywanie i monitorowanie technicznych środków realizacji procesów transportowych - 83h, prowadzenie dokumentacji - 83h, nadzorowanie realizacji procesów transportowych - 84h;

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.29: prowadzenie korespondencji i negocjacji - 110h, kalkulowanie cen usług spedycyjno-transportowych - 111h;

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie - 160 h