KKZ w zawodzie technik logistyk

TECHNIK LOGISTYK

Nauka zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym lub zaocznym.

Nauka na KKZ jest płatna i wynosi 250 zł/miesięcznie

Zawód: technik logistyk 333107

Kwalifikacje: 

  • SPL.01 Obsługa magazynów
  • SPL.04 Organizacja transportu

Warunki rekrutacji:

Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią (nie jest wymagana matura).

Zapisy odbywają się poprzez stronę www.zdz.katowice.pl, zakładka kwalifikacyjne kursy zawodowe lub osobiście w sekretariacie szkoły.

PLAN NAUCZANIA obejmuje:

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: BHP - 20h, podstawy działalności gospodarczej - 20h, język obcy zawodowy - 30h, podstawy komunikacji społecznej - 20h, organizacja małych zespołów - 20h;

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego: podstawy logistyki z elementami technologii informatycznych - 90h, język obcy dla logistyków - 41h;

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.30: organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji - 91h, organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych - 91h, organizowanie i monitorowanie dystrybucji - 91h;

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.31: organizowanie i monitorowanie procesów transportowych - 101h, organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych - 101h;

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.32: organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostakch gospodarczych - 81h, organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych - 82h

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie - 160h