BAZA DYDAKTYCZNA

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?

 

 • Kształcimy w formie dziennej, wieczorowej i zaocznej,
 • Opłaty czesnego - tylko przez 10 miesięcy (bez wakacji),
 • Możliwość uzyskania stypendium w postaci obniżki czesnego, za dobre wyniki w nauce oraz możliwość ubiegania się o stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • Honorujemy Kartę Dużej Rodziny,
 • Możliwość wyjazdu na praktykę zagraniczną,
 • Realizujemy program "Klasa z ECDL",
 • Udostępniamy bezpłatny pakiet OFFICE do użytku osobistego dla uczniów naszej szkoły,
 • Posiadamy wyposażone pracownie: fryzjerską, wizażu i stylizacji, e-sportową, informatyczną logistyczno-spedycyjną oraz geograficzną, historyczną, chemiczno-biologiczną i językową,
 • Posiadamy bibliotekę szkolną wraz z wieloma pomocami dydaktycznymi,
 • Posiadamy sale multimedialne wyposażone w  tablice interaktywne i tablety,
 • Posiadamy darmowe WI-FI na terenie budynku,
 • Posiadamy własną bazę sportową,
 • Posiadamy własne ośrodki egzaminowania,
 • Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie szkoły w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt, w oparciu o najnowszą wiedzę zawodową,
 • W pracowniach zajęć praktycznych z zakresu fryjzerstwa oraz wizażu i stylizacji pracujemy z kosmetykami znanych i renomowanych firm (KOSMETYKI - BEZPŁATNE),
 • W pracowniach zajęć e-sportowych i tworzenia gier komputerowych korzystamy z nowoczesnego sprzętu, takiego jak okulary VR i nowoczesne komputery pozwalające na komfortową rozgrywke w takie tytuły jak Counter Strike: Global Offensive, League of Legends, czy Overwatch (POSIADAMY WŁASNE KOPIE),
 • Możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień: patent strzelecki, patent żeglarski, możliwość wykonania pierwszego skoku spadochronowego,
 • Organizujemy cykliczne szkolenia zawodowe z możliwością uzyskania dodatkowych certyfikatów,
 • Współpracujemy z fundacjami, instytucjami rządowymi i pozarządowymi, firmami logistycznymi, spedycyjnymi, fryzjerskimi i kosmetycznymi, IT i OZE,
 • Współpracujemy z Jednostka Wojskową w Bielsku-Białej, WKU, Komenda Miejską Policji, Jednostką Strzelecką z Bielska-Białej,
 • Klasy Mundurowe są objęte Patronatem Akademii Sztuki Wojennej,
 • Zapewniamy wysokowykwalifikowaną kadrę nauczycieli, specjalistów i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • Gwarantujemy wysoki poziom nauczania oraz przyjazną i miłą atmosferę,
 • Nasza szkoła posiada certyfikaty: Szkoła Przedsiębiorczości, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła w Ruchu,