Wolontariusze sprzątają groby

7.11.2018

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunem Panem Grzegorzem Galantem wybrali się na Cmentarz Wojskowy przy ul.Saperów w Bielsku-Białej, gdzie pomagali w porządkowaniu grobów i obejścia całego cmentarza. Było to bardzo ważne zadanie bo w niedzielę to właśnie tutaj odbędą się główne, rocznicowe uroczystości.