Uregulowania prawne służby wojskowej

14.09.2018

....pod takim hasłem Pan mjr Janusz Świerczek przeprowadził pogadankę z uczniami klasy III i IV biorącej udział w piolotażowym programie MON. Dziękujemy za poświęcony nam czas. Cieszymy się, że zawsze możemy liczyć na wsparcie ielskiego WKU :)