Terenoznawstwo - element egzaminu

27.09.2021

Lekcja z terenoznawstwa - wyznaczanie azymutu. Zadanie obowiązkowe na egzaminie klas IV CWKM. Ćwiczą klasy IV, ale nie tylko, młodsi kadeci nie pozostają w tyle.