Sieć Międzyinstytucjonalnej Współpracy w Przedsiębiorczej Edukacji

Nasi nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, Pan Robert Michalski i Pani Jolanta Kózka biorą udział w projekcie NICE - Network for INTER-Institutional Cooperation in Entrepreneurial Education (pol. Sieć Międzyinstytucjonalnej Współpracy w Przedsiębiorczej Edukacji). W ramach projektu nauczyciele korzystają z międzynarodowych warsztatów dedykowanych wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym.