Konferencja w Warszawie

14.12.2017

Pani Dyrektor Ewa Wasylkowska oraz Pan Robert Garbocz wzięli niedawno udział w Konferencji Szkół Mundurowych w Warszawie. Podczas spotkania otrzymali wiele nowych wytycznych dla klasy pilotażowej certyfikowanych pionów szkół mundurowych. Pzed nami dużo pracy :)