Dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej

29.12.2017

Z zadowoleniem informujemy, że Technikum im.gen.Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach realizacji programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych otrzymało z Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowanie zadań szkoleniowych i inwestycyjnych placówki na rzecz realizacji przedmiotu Edukacja Wojskowa. W szkole pojawiły się już pierwsze zakupone sprzęty :)