Technik Informatyk - specjalizacja e-sportowa

Technik Informatyk, symbol zawodu 351203, specjalizacja: E-sport

1. INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • Nauka trwa 4 lata (absolwenci gimnazjum) lub 5 lat (absolwenci szkoły podstawowej) i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
 • Wpisowe 50 zł, czesne 180 zł/miesięcznie (dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny obowiązują zniżki we wpłatach wpisowego i czesnego).
 • Dla młodzieży zagranicznej, chętnej do podjęcia nauki w naszej szkole przeprowadzane są dodatkowe testy z języka polskiego.
 • W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia z matematyki i informatyki na poziomie rozszerzonym.
KRYTERIA OCENIANIA - I OCENIANY PRZEDMIOT TO JĘZYK ANGIELSKI, 
II OCENIANY PRZEDMIOT TO INFORMATYKA:

2. FILM PREZENTUJĄCY KIERUNEK TECHNIK INFORMATYK, W TYM OBIE SPECJALIZACJE:

 •   E-SPORTOWĄ
 •   TWORZENIE GIER.

3. NA CZYM POLEGA SPECJALIZACJA E-SPORTOWA?

Technik informatyk o specjalizacji e-sportowej jest połączeniem pasji, hobby oraz obowiązku szkolnego związanego z zdobyciem wykształcenia.

Pozwala rozwijać swoje zainteresowania związane z e-sportem (zarówno jako zawodnik jak i organizator turniejówkomentator, trener/manager zespołu itp.),a co więcej daje przy tym również  ważne wykształcenie średnie wraz z tytułem technika informatyka i możliwością zaliczenia matury(i poprowadzenia swojej ścieżki edukacyjnej dalej na uczelniach wyższych) 

4. JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU NA  PROFILU ESPORTOWYM?

 

 1. Łatwiejsze wejście w świat e-sportu -  szkolny profil pozwala na częstsze uczestnictwo w turniejach LAN na poziomie amatorskim / półprofesjonalnym co pozwala na oswojenie się z klimatem lokalnych rozgrywek tj. panowaniem nad emocjami, dopracowywaniem komunikacji z drużyną, przyzwyczajeniem się do rywalizowania z żywymi przeciwnikami na innej specyfikacji sprzętowej. 

Dodatkowo, kandydaci mogą doświadczyć całego procesu  kształtowania się drużyny - uczestniczą w relacjach pomiędzy drużyną a pierwszą organizacją wspierającą jej rozwój (czyli szkołą). Rola profilu e-sportowego to także ukazywanie zależności pomiędzy wynikami e-sportowym drużyny połączonymi z spełnianiem wymagań(sumienne dopełnianie obowiązku szkolnego, dobre zachowanie/frekwencja) a otrzymanym wynagrodzeniem w formie opłaconych wyjazdów, opłacanie  profesjonalnych grafik (np. logotypu drużyny), hostingu stron/serwerów, koszulek, biletów itd.  

 

 1. Integracja w grupie – na profilu e-sportowym poznajemy osoby z podobnymi zainteresowaniami i na podobnym poziomie umiejętności co ułatwia formowanie aktywnych drużyn. Każdy z członków drużyny widzi się praktycznie codziennie i jest możliwość rozmowy na tematy/problemy drużynowe jak i na zwykłe tematy/problemy szkolne które dotyczą w tym samym stopniu wszystkich członków drużyny. Jest to bardzo ważny element który niweluje w pewnym stopniu zanik zaangażowania w rozwój drużyny, pozwala łatwiej dopasować harmonogram treningów/wyjazdów LANowych i pozwala na lepsze poznanie członków swojej drużyny co również ma swój pozytywny skutek na poziom gry danego zespołu. 

 

 1. Weryfikacja zainteresowań i umiejętności uczniów dopiero po pewnym czasie okazuje się w jakiej sekcji chce rozwijać się dany kandydat - np. niektóre osoby stwierdzają że wolą tylko organizować turnieje zamiast trenować i rozwijać profil swojej drużyny, z kolei inne osoby zmieniają zupełnie platformę / grę  w której chcą się doskonalić. Dzięki takiej specjalizacji w szkole łatwiej jest zweryfikować czym powinien zajmować się dany kandydat i upraszcza to podjęcie decyzji samemu uczniowi. 

 

 1. 3 drogi rozwoju - oprócz roli bycia zawodnikiem w danej drużynie (trenowanie + branie udziału w turniejach) istnieje także droga związana z pozostałą, o wiele szerszą gałęzią biznesu e-sportowego. Specjalizacja e-sportowa pozwoli kandydatowi na pozyskiwanie umiejętności i wiedzy które będą stanowić dobrą podstawę do zdobycia w przyszłości takich posad jak: 

 • administrator sieci zajmujący się infrastrukturą sieciową potrzebną na wydarzeniach e-sportowych,  

 • programista webowy tworzący serwisy internetowe związane z e-sportem,  

 • event manager rozwijający projekt turnieju gdzie należy tworzyć odpowiednią dokumentacje, zarządzać zespołem, otrzymanymi zasobami i czasem. 
 • specjalista ds. integracji systemów tworzących system ticketów (zgłaszanie problemów dla graczy), dostosowujący oprogramowanie i sprzęt dostarczany do firmy oraz na wydarzenia e-sportowe. itp. 

 • Manager/ trener/ instruktor e-sportowy. 

Dodatkowo, poza branżą e-sportową należy pamiętać o podstawowym wykształceniu jakie pozyska kandydat po ukończeniu szkoły - jeśli jego pasja związana z e-sportem pozostanie na poziomie hobby to uczeń ma także szansę na zdobycie pracy jako informatyk/ programista/osoba z działu IT w wielu innych gałęziach gospodarki. 

 

5. NA CZYM OPIERA SIĘ PODSTAWOWE WYKSZTAŁCENIE ZDOBYTE NA KIERUNKU TECHNIK INFORMATYK?

Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w dwóch obszarach branży informatycznej:
 
 • Kwalifikacja EE.08 -Montaż i eksploatacja systemów komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieci.

Technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych.
Technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej.

 • Kwalifikacja EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.
Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych.
 

6. CO SZKOŁA OFERUJE ORAZ WYMAGA?

   

                                              Oferta 

                                                Wymagania 

 • Opłacanie wpisowych + kosztów dojazdu ( turnieje online/ LAN). 

 • Zakup koszulek/ dresów/ rollup'ów drużynowych. 

 • Bootcampy dla aktywnych drużyn ( Gaming House Gliwice / Katowice Gaming House / szkolne). 

 • Możliwość organizowania własnych turniejów (ZDZ SUPREME EDU-MASTERS / E-sportowy Turniej Mikołajkowy/Ferie z ZDZ/ FIFTRO – FIFA & Retro / Lucky Losers) 

 • Kupowanie biletów na wydarzenia e-sportowe  (IEM/Mistrzostwa Polski CS:GO - LOL/  PGL Major) 

 • Wyjazd na kongresy oraz konferencje e-sportowe (Beyond Advertising E-sport & Gaming Forum / Ogólnopolski Kongres Sportów Elektronicznych) 

Łatwiejszy kontakt z osobami które powiązane są  z branżą e-sportową: 
 • członkowie E-sports Association ( szansa na zdobycie profesjonalnych kontraktów w opłacanym zespole) 

 • profesjonalni administratorzy ( szansa na obserwowanie jak wygląda praca profesjonalnego administratora) 

 • organizatorzy E-sport School Organization (możliwość wolontariatu przy organizowaniu turniejów) 

 • znani komentatorzy [Maciej Sawik Sawicki] (okazja na zdobycie darmowych biletów na konferencje e-sportwą oraz obserwowanie jak wygląda praca profesjonalnego komentatora) 

 • właściciele gaming house'ów - Katowice Gaming House/Gliwice Gaming House ( darmowe bootcampy/ duże zniżki) 

 • redaktorzy serwisów internetowych – Esport Now/ Report My Team / ZdrowiGracze (możliwość pisania pierwszych newsów i artykułów o tematyce e-sportowej) 

 • Brak zagrożeń (ocen niedostatecznych) z przedmiotów szkolnych. 

 • Zachowanie minimum poprawne. 

 • Frekwencja która nie powoduje nieklasyfikowania z przedmiotów. 

 Aktywne uczestnictwo w życiu profilu e-                   sportowego m.in.  : 
 • prowadzenie social media organizacji/zespołu.

 • Organizowanie szkolnych turniejów 

 • Tworzenie analiz oraz taktyk meczowych dla danego zespołu. 

 • Streamowanie + komentowanie meczy dla profilu e-sportowego. 

 • Pisanie artykułów i newsów na serwisach internetowych związanych z e-sportem. 

 • Trenowanie w teamie oraz uczestnictwo  w wielu turniejach online oraz LAN.