Sportowe Liceum Ogólnokształcące, specjalizacja: koszykówka

Sportowe Liceum Ogólnokształcące, specjalizacja: koszykówka

Kształcenie ogólne z przygotowaniem sportowym o specjalizacji: koszykówka.

wpisowe 50 zł, czesne – 140 zł/miesięcznie (dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny obowiązują zniżki we wpłatach wpisowego i czesnego).

Nauka trwa 3 lata  i obejmuje kształcenie ogólne (w tym zwiększoną liczbę godzin wychowania fizycznego) oraz przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Celem Sportowego Liceum Ogólnokształcącego jest połączenie nauki ze sportem. Doskonała atmosfera, integracja uczniów i kadry nauczycielskiej gwarantują satysfakcję i otwierają szanse na rozwój umiejętności intelektualnych i sportowych. Główny nacisk w naszej szkole jest położony na koszykówkę, a uczniowie sportowego LO trenują pod opieką wykwalifikowanej i doświadczonej kadry.

Posiadamy zaplecze sportowe w postaci sali gimnastycznej i niezbędnego do prowadzenia zajęć sprzętu sportowego.

W pełni wykwalifikowana kadra trenerów oraz nauczycieli wychowania fizycznego pozwoli na rozwinięcie sportowego talentu.