Warunki rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH (Technikum, Liceum, Branżowa Szkoła I Stopnia)

 

1. świadectwo ukończenia gimnazjum

2. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

3. wydruk z logowania w  systemie Vulcan

4. podanie o przyjęcie do szkoły (plik do pobrania poniżej)

5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (zaświadczenie od lekarza medycyny pracy)

6. trzy fotografie

7. wpisowe (pobierane przy zapisie do szkoły – 50 zł) 

Pliki do pobrania